Engros

Når skaden sker, er det vigtigt at du har de rigtige forsikringer for at holde din virksomhed i gang. Vi kender de konsekvenser en vandskade eller et indbrud kan have for dig. Dine ansatte eller dig selv kan også påføre skade på andre eller deres ting. Derfor er det vigtigt at være godt dækket, så du er økonomisk sikret. Vi tilbyder en forsikringsløsning der passer præcist til din virksomhed.

Virksomheder har det med at vokse. Derfor tilbyder vi en underforsikringsgaranti på 20 % på en række dækninger uden at det koster dig mere. Der er tale om underforsikring, når forsikringssummen er mindre end de forsikrede genstandes værdi. Med en underforsikringsgaranti er du sikret for skader for op til 20 % mere end værdien af dine forsikrede genstande. Husk dog at du altid skal kontakte os ved større ændringer.