Service og serviceydelser

Blandt andet rengøring, vinduespudser, flytteforretning og køreskole

 

Når skaden sker, er det vigtigt at du har de rigtige forsikringer for at holde din virksomhed i gang. Vi ved hvilke konsekvenser det har for dig hvis dit udstyr og maskiner bryder sammen, eller du bliver pålagt et erstatningsansvar af dine kunder. Vi tilbyder dig forsikringer der passer til netop din virksomhed.

Virksomheder har det med at vokse. Derfor tilbyder vi en underforsikringsgaranti på 20 % på en række dækninger uden at det koster dig mere. Der er tale om underforsikring, når forsikringssummen er mindre end de forsikrede genstandes værdi. Med en underforsikringsgaranti er du sikret for skader for op til 20 % mere end værdien af dine forsikrede genstande. Husk dog at du altid skal kontakte os ved større ændringer.