Skoler, institutioner & foreninger

Blandt andet idrætshaller, idrætsklubber, forsamlingshuse og plejehjem

 

Vi ved at jeres bygninger, inventar og medarbejdere har stor værdi for jer. Vi kender også de konsekvenser en skade kan have for jer, hvad end det drejer sig om bygninger, inventar eller medarbejdere, eller hvis I bliver gjort ansvarlig for skader som elever pådrager sig. Derfor er det vigtigt at være godt dækket. Så har I økonomisk tryghed og kan få hjælp hurtigt.

Vi tilbyder jer en underforsikringsgaranti på 20 % på en række dækninger uden at det koster mere. Der er tale om underforsikring, når forsikringssummen er mindre end de forsikrede genstandes værdi. Med en underforsikringsgaranti er I sikrede for skader for op til 20 % mere end værdien af de forsikrede genstande. Husk dog at I altid skal kontakte os ved større ændringer.