Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9 til afholdelse:

Torsdag den 05. december 2019 kl. 15.00
på selskabets hovedkontor, Thyparken 16, 7700 Thisted

 

Med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer

 

Inden den ekstraordinære generalforsamling serveres der kaffe, vand, øl fra kl. 14.30.

Ikke stemmeberettigede medlemmer der ønsker at give møde, skal skriftligt anmelde deres deltagelse til selskabets hovedkontor senest fem dage før mødets afholdelse.

 

Bilag

Download PDF: Forslag til vedtægtsændringer

Få vist: Vedtægter, Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a.

 

 

På selskabets vegne

Poul Erik Handberg, Formand for delegerede

Dennis René Petersen, Administrerende direktør