Generalforsamling i Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring F.M.B.A

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9

 

Fredag den 3. april 2020 kl. 15.00
på selskabets hovedkontor, Thyparken 16, 7700 Thisted

 

Med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år, herunder fremlæggelse og godkendelse af den af bestyrelsen og direktionen reviderede årsrapport
3. Fremlæggelse og godkendelse af lønpolitik for direktion og bestyrelse
4. Valg af formand og næstformand
5. Valg af revisor(er). Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC/ PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ikke-stemmeberettigede medlemmer, der ønsker adgang til generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne anmelde deres deltagelse til selskabets hovedkontor. Det skal ske senest fredag den  27. marts kl. 12.00 på tlf. 96 19 45 00.

 

Bilag

Årsrapport Thisted Forsikring f.m.b.a 2019

Selskabets lønpolitik

 

På selskabets vegne

Poul Erik Handberg, Formand for delegerede

Dennis René Petersen, Administrerende direktør