fbpx

Generalforsamling i Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring F.M.B.A

 

Thisted den 29. marts 2021

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9 til afholdelse

Fredag den 16. april 2021 kl. 15.00 hos Thisted Forsikring, Thyparken 16, 7700 Thisted

Med følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år, herunder fremlæggelse og godkendelse af den af bestyrelsen og direktionen reviderede årsrapport
  3. Fremlæggelse og godkendelse af lønpolitik for direktion og bestyrelse
  4. Valg af formand og næstformand
  5. Valg af bestyrelsen
  6. Valg af revisor(er)
    Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC / Pricewaterhousecoopers i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Ikke-stemmeberettigede medlemmer, der ønsker adgang til generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne anmelde deres deltagelse til selskabets hovedkontor. Det skal ske senest fredag den 9. april kl. 12.00 på tlf. 96 19 45 00.

Bilag

Årsrapport 2020

Lønpolitik


På selskabets vegne

Poul Erik Handberg, Formand for delegerede             

Dennis René Petersen, Administrerende direktør