Vi fra Danmarks Rygrad støtter

Det gode ungdomsliv

Sammen kan vi sagtens

Vi støtter det gode ungdomsliv

Du kan stemme fra den 21 oktober frem til den 10. november. Derefter kårer vi modtagerne af årets støtte fra Vi fra Danmarks Rygrad og Thisted Forsikring.

Danmarks Rygrad

Vi fra Danmarks Rygrad støtter

Hvert år støtter vi projekter, initiativer og ildsjæle i Danmarks Rygrad. Det gør vi fordi vi som kundeejet virksomhed har et medansvar for det lokalområde som vores kunder bor, arbejder og lever i.

I år har vi valgt at temaet skal være “det gode ungdomsliv”.

Hvorfor Danmarks Rygrad?

Vi vil udfordre de fordomme og gængse forestillinger mange har om Nord-, Midt- og Vestjylland. Her bor de fleste af vores kunder. Og dem kender vi rigtig godt. Så når andre taler om udkant, taler vi om Danmarks Rygrad.