Danmarks Rygrad støtter det gode ungdomsliv

Vi støtter lokalt

Hvert år støtter vi projekter, initiativer og ildsjæle i Danmarks Rygrad. Det gør vi fordi vi som kundeejet virksomhed har et medansvar for det lokalområde som vores kunder bor, arbejder og lever i.

I år har vi valgt at temaet skal være “det gode ungdomsliv”

Ansøgningsfristen var den 1. oktober 2019. Tak for jeres mange, spændende ansøgninger, som vi nu er i gang med at se igennem. Vi vælger 5-7 videoer ud som går videre til afstemning, så alle kan være med til at bestemme hvem der skal modtage støtte. Vi regner med at afstemningen går i gang midt i oktober måned. Alle ansøgere får selvfølgelig direkte besked om næste skridt.

 

Hvad er det gode ungdomsliv? Vi samlede ni unge i fem timer og bad et kamerahold om at filme deres samtale. Det kom der fire film ud af.

Sådan foregår det

Ansøg med en video

Lav en video af højst 2 minutters varighed der beskriver jeres idé/projekt. Læs mere under punktet Vigtigt om video.

Ansøgningsperiode

I 2019 er ansøgningsperioden 10. september – 1. oktober. Det vil sige at man kan indsende ansøgninger i denne periode.

Udvælgelse af finalister

Thisted Forsikring udpeger en række finalister blandt de indsendte ansøgninger. Der udvælges 5-7 finalister. Kun finalister går videre til afstemningen.

Afstemning

Alle kan være med til at stemme om hvilke projekter blandt finalisterne der skal modtage støtte. Det sker i afstemningen som sættes i gang kort efter ansøgningsfristen og løber i tre uger. Selve afstemningen foregår på www.danmarksrygrad.dk. Afstemningen vil blive delt på Facebook, og giver ansøgerne mulighed for at engagere venner, familie og lokalsamfundet i at sikre mange stemmer til projektet. Thisted Forsikring bakker op om denne indsats gennem annoncer på Facebook med finalistvideoerne på Facebook.

Afstemningsperiode

Afstemningsperioden er tre uger lang og sættes igang medio oktober 2019. Alle ansøgere får selvfølgelig besked om de er med i afstemningen.

Vægtning

Efter afstemningen afgiver Thisted Forsikring også stemmer. Resultatet af den offentlige afstemning vægter 70%, og Thisted Forsikrings stemmer vægter 30%.

Uddeling af støtte ved afstemning

Umiddelbart efter afstemningsperiodens ophør offentliggør Thisted Forsikring hvilke projekter der fik flest stemmer og dermed modtager støtte.

Yderligere støtte

Thisted Forsikring kan også vælge yderligere at tildele støtte til et udvalg af ansøgere, både blandt de der blev udvalgt til afstemning, og de der ikke blev udvalgt. Det vil altså sige at en ansøgning der har deltaget i afstemningen, kan modtage yderligere støtte fra Thisted Forsikring, uanset afstemningens resultat. Det vil også sige at en ansøgning der ikke blev udvalgt til afstemning, alligevel har mulighed for at modtage støtte.

Det maksimale årlige støttebeløb (afstemning samt eventuel yderligere uddeling) er 250.000 kroner.

Kriterier for at søge

For at komme i betragtning til at deltage i afstemningen og få mulighed for at modtage støtte skal disse kriterier være opfyldt:

 • Projektet/formålet skal være geografisk forankret i Danmarks Rygrad (Nord, Midt og Vestjylland).
 • Projektet/formålet skal have et klart formål.
 • Projektet/formålet skal være baseret på frivillighed.
 • Projektet/formålet skal være åbent for alle der har interesse i det, og aktivt søge at inddrage flere målgrupper.
 • Projektet/formålet skal gøre en positiv forskel i og for Danmarks Rygrad.
 • Projekter/formål der er til gavn for mange mennesker i lokalområdet, foretrækkes frem for projekter/formål der kun kommer få til gode.
 • Ansøgningen skal være i form af en video på højst to minutter, og alle felter i ansøgningsskemaet skal være udfyldte.
 • Projektet/formålet skal være indstillet på at deltage i PR/markedsføring af Danmarks Rygrad støtter-konceptet, for eksempel i form af interview og portrætter der publiceres på Thisted Forsikrings sociale medier og søges bragt i lokale medier.
 • Projektet/formålet skal ligge inden for årets valgte tema. I 2019 er temaet ”det gode ungdomsliv”
 • Projektet/formålet må ikke efter sin afslutning pålægge det offentlige en udgift, for eksempel i form af vedligehold.
 • Projektet/formålet må ikke være en del af eller til gavn for en privat virksomhed.
 • Der kan ikke søges støtte til drift eller lønudgifter.
 • For projekter/formål der søger støtte til nødvendige håndværkerudgifter, lægges der vægt på at der så vidt muligt også inddrages frivillige kræfter i opgaveløsningen.
 • Der er ingen minimumsgrænse for det beløb der søges om, men der kan højst søges om 50.000 kroner pr. ansøgning.
 • Den højeste støtte et projekt eller formål kan modtage, er det beløb der ansøges om.
 • Thisted Forsikring forbeholder sig retten til at udvælge hvilke projekter der går videre til afstemningen. Kvaliteten af videoen kan indgå som et parameter i udvælgelsen.

Vigtigt om video

Videoen skal kunne stå alene

Videoen skal kunne stå alene. Det vil sige at man skal kunne forstå hvad I søger støtte til, ud fra videoen alene.

Videoen vil blive vist på sociale medier

Videoer der går videre til afstemning, vil blive vist på sociale medier og Thisted Forsikrings hjemmeside.

I skal selv kunne dokumentere samtykke

Ansøger er ansvarlig for at indhente og kunne dokumentere samtykke/tilladelser til at anvende foto, video og musik, herunder samtykke fra personer der optræder i den indsendte video. Vi gør opmærksom på at der skal gives samtykke fra forældre, hvis der i videoen optræder børn under 18 år.

Højst to minutter + tekniske krav

Videoen må højst være to minutter lang. Videoen skal være en mp4-fil. Den må højst fylde 250 MB. Kontakt os hvis I er i tvivl.

Sådan opbevarer vi jeres persondata

Ansøgeres video og persondata slettes senest halvanden måned efter uddeling. Dog opbevares video og kontaktoplysninger på modtagere af støtte i to år fra tildelingsdato.

Hvor er Danmarks Rygrad?

Thisted Forsikring er et lokalt forsikringsselskab. Det betyder at vi i overvejende grad leverer forsikringer til kunder der bor i Nord-, Midt- og Vestjylland, fordi vi tror på at vi leverer den bedste service ved at være tæt på vores kunder. Og som virksomhed tager vi ansvar for vores lokalområde.

Derfor har vi besluttet at vi støtter projekter der geografisk hører hjemme i Danmarks Rygrad. Hvor det er, kan du se her på kortet. Kontakt os endelig hvis I har spørgsmål.

Kort over Danmarks Rygrad

Regler for støttemodtagere

 • Støtten skal anvendes til det projekt der er ansøgt om støtte til, og til det specifikke formål beskrevet i ansøgningen.
 • Støtten frigives kun mod dokumentation for anvendelse.
 • Fristen for at få udbetalt støtte er to år fra tildelingsdatoen med mindre andet er aftalt senest seks måneder før de to år er udløbet.

Har du spørgsmål?

Vi håndterer alt det praktiske omkring ansøgningsprocessen til Danmarks Rygrad støtter. Du er velkommen til at kontakte os hvis du er i tvivl om noget.

Hvad er det gode ungdomsliv?

Ni unge. Fem timer. Et kamerahold.

Hvad skal vi med fællesskab?

Hvad vil du med fritiden?

Hvad skal vi med fremtiden?

Hvad vil du sige til andre unge?

@DanmarksRygrad

Følg os på de sociale medier

Hvem er vi egentlig, os der bor og lever i Danmarks Rygrad? Vi fortæller jeres historier på Instagram. Følg os.

Vi fra Danmarks Rygrad

Vi vil udfordre de fordomme og gængse forestillinger mange har om Nord-, Midt- og Vestjylland. Her bor de fleste af vores kunder. Og dem kender vi rigtig godt.

Så når andre taler om udkant, taler vi om Danmarks Rygrad.

Tidligere modtagere

I 2018 var temaet "sammenhold". Vi fik flere end 60 ansøgninger og endte med at støtte fem projekter. Her kan du læse om dem.

Ring til os på 96 19 45 00