fbpx
erhverv affaldscontainer virksomhed

Brandsikring af affaldscontainere

Med enkelte forhåndsregler kan du sammen med din virksomhed forebygge brand i affaldscontainere.

Hvordan undgår du brand i containere på arbejdspladsen?

Brand i affaldscontainere forekommer hyppigt og forårsager i de fleste tilfælde store skader, især hvis containerne er placeret i bygning, tæt på ydervæg eller under halvtag.

Du kan øge brandsikkerheden i din virksomhed ved at overholde retningslinjerne og lovgivningen om korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere.

Vi vil som forsikringsselskab gerne give dig og din virksomhed de bedste muligheder og dækninger. Sammen kan vi mere.

Vi anbefaler derfor også vores erhvervskunder at følge Brandteknisk vejledning 29 der omhandler affaldscontainere. På den måde kan vi undgå større skader på bygninger og inventar.

Hvorfor er opsætning og håndtering af containere vigtig?

Ved at overholde enkelte retningslinjer kan din virksomhed forebygge brand. Denne artikel er et supplement til den brandtekniske vejledning.

Du reducerer risikoen for ildspåsættelse ved at forhindre direkte adgang til containerne, samt ved at overholde nedenstående retningslinjer.

Containere i denne artikel omfatter beholdere til afskaffelse af affald i størrelsesorden 120 liter til 67 kubikmeter. Du kan dog også anvende vejledningen på mindre affaldscontainere og beholdere.

Aflås med låg

Vi anbefaler at du låser containere i det fri med låger.

5 meter fra ydervæg

Du må ikke placere containere under halvtage, overdækkede arealer eller tagudhæng og lignende.

Fjern fra bygning

Det er bedst at tømme og fjerne containere fra tomme bygninger, og altid til fyraften.

Opstillet i det fri eller i bygninger?

Hvor skal affaldscontainerne placeres?

Containere opstillet i det fri

● Containere i det fri skal aflåses og må kun åbnes ved brug.

● Containere skal altid placeres 5 meter fra vinduer og andre åbninger i ydervæg.

● Containerne skal opstilles mindst 2,5 meter fra skel og 10 meter fra brændbare oplæg.

● Affaldscontainere i tæt bebyggelse skal stilles i aflåseligt område. De må ikke stilles under halvtage, overdækkede arealer eller tagudhæng, uanset afstandsbestemmelser og størrelse på containeren.

Afstand til bygninger i det fri

Byggemateriale i ubrudt væg bestemmer containerafstanden fra bygninger, hvor følgende retningslinjer skal følges:

● Containere placeres mindst 1 meter fra ubrudt ydervæg udført som BS-væg 60 med klasse 1-beklædning. (BS-vægge er normalt udført af murværk, beton eller lerbeton).

● Containere placeres mindst 2,5 meter fra ydervæg med overflade af klasse 1-beklædning. (Normalt udført af rør, puds, 9mm gipsplade eller gennembrandimprægneret krydsfinér).

● Containere placeres mindst 5 meter fra ydervæg med overflade af klasse 2-beklædning. (Klasse 2-beklædning er normalt udført af 21mm sammenpløjede brædder, 9mm spån- eller krydsfinérplade).

Containere opstillet i bygninger

● Containere der ikke placeres i aflukket containerrum skal aflåses med låg.

● Rum der anvendes til affaldscontainere skal have adgangsdør til det fri.

● Derudover gælder at gulv, vægge og loft skal være udført mindst som BS bygningsdel 60.

● Det anbefales at placere en ABC-pulverslukker i containerrum, certificeret i henhold til Dansk Standard DS 2120.

Eksempler

X Forkert opstilling

Affaldscontainere skal stå 5 meter fra døre og vinduer.

 

✔ Korrekt opstilling

Affaldscontainere skal placeres i en anbefalet afstand fra bygninger og i aflåst område, hvis de ikke er fikseret med kædelås eller på anden vis fastlåst.

Fastgørelse af flytbare containere

Lås på affaldet i virksomheden?

Du skal helst fastgøre flytbare og rullende containere i det fri. Det er muligt at fastgøre containerne med kæde, hegn eller anden form for fiksering.

Containere der er låst med låg, kan anvende både gravitationslås, bøjlelås eller hængelås. Gravitationslåsen bliver anbefalet, da den gør tømning lettere for renovatøren.

Vi anbefaler at du tager kontakt til din virksomheds byggeansvarlige, inden du køber og monterer låsesystemer.

skraldecontainer
Bliv ringet op
Skriv til os