Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan i Thisted Forsikring A/S og har ansvaret for, at forsikringsselskabet ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne og den gældende lovgivning for finansielle virksomheder.

Ivan Christiansen
Bestyrelsesformand
Rasmus Brix Kronborg
Bestyrelsesnæstformand
Peter Homann
Bestyrelsesmedlem
Poul Erik Handberg
Bestyrelsesmedlem
Henrik Dam Jespersen
Bestyrelsesmedlem
Annie Galsgaard
Bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgte

Ninna Jeppesen
Ninna Jeppesen
Policechef
Bente Petersen
Bente Petersen
IT-medarbejder
Michael Jensen
Senior Arkitekt

Revisionsudvalg

Revisionsudvalgets arbejde er fastlagt i et af bestyrelsen fastlagt kommissorium. Udvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen og ledes af en formand for revisionsudvalget.

Revisionsudvalgets formand Henrik Dam Jespersen er det uafhængige og kvalificerede medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. De øvrige medlemmer er Ivan Christiansen og Rasmus Brix Kronborg.

Udvalgets opgaver er:

  • at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
  • at overvåge om selskabets interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt
  • at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet
  • at overvåge og kontrollere de eksterne revisorers uafhængighed
  • at overvåge selskabets risikopolitik, indsamling, registrering og behandling af såvel nye, som eksisterende risikoanliggender, herunder større for-sikringsrisici, hensættelser, selskabets solvensbehov og kapitalplanlægning.

Udvalget afholder minimum fire møder årligt.

Bliv ringet op
Skriv til os