fbpx
DMI varsler kraftig regn, skybrud og lokale oversvømmelser. Har du en akut skade, skal du kontakte vagtcentralen på 70244522. Du kan også anmelde skader online via Min side.

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan i Thisted Forsikring A/S og har ansvaret for, at forsikringsselskabet ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne og den gældende lovgivning for finansielle virksomheder.

Rasmus Brix Kronborg, bestyrelsesmedlem
Rasmus Brix Kronborg
Bestyrelsesformand
Henrik Dam Jespersen, bestyrelsesmedlem
Henrik Dam Jespersen
Bestyrelsesnæstformand
Peter Homann, bestyrelsesmedlem
Peter Homann
Bestyrelsesmedlem
Poul Erik Handberg, bestyrelsesmedlem
Poul Erik Handberg
Bestyrelsesmedlem
Annie Galsgaard, bestyrelsesmedlem
Annie Galsgaard
Bestyrelsesmedlem
Carsten Beith
Bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgte

Ninna Jeppesen, policechef
Ninna Jeppesen
Policechef
Bente Petersen, IT-medarbejder
Bente Petersen
IT-medarbejder
Michael Jensen, senior arkitekt
Michael Jensen
Senior Arkitekt

Revisionsudvalg

Revisionsudvalgets arbejde er fastlagt i et af bestyrelsen fastlagt kommissorium. Udvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen og ledes af en formand for revisionsudvalget.

Revisionsudvalgets formand Henrik Dam Jespersen er det uafhængige og kvalificerede medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. De øvrige medlemmer er Rasmus Brix Kronborg og Annie Galsgaard.

Udvalgets opgaver er:

  • at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
  • at overvåge om selskabets interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt
  • at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet
  • at overvåge og kontrollere de eksterne revisorers uafhængighed
  • at overvåge selskabets risikopolitik, indsamling, registrering og behandling af såvel nye, som eksisterende risikoanliggender, herunder større for-sikringsrisici, hensættelser, selskabets solvensbehov og kapitalplanlægning.

Udvalget afholder minimum fire møder årligt.

Bliv ringet op
Skriv til os