Vi er på udkig efter finanselever og trainees som ønsker at kickstarte en karriere i finanssektoren. Klik her for at læse mere.

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan i Thisted Forsikring A/S og har ansvaret for, at forsikringsselskabet ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne og den gældende lovgivning for finansielle virksomheder.

Ivan Christiansen
Bestyrelsesformand
Peter Homann
Bestyrelsesnæstformand
Poul Erik Handberg
Bestyrelsesmedlem
Henrik Dam Jespersen
Bestyrelsesmedlem
Rasmus Kronborg
Bestyrelsesmedlem
Anni Christensen
Bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgte

Ninna Jeppesen
Ninna Jeppesen
Policechef
Kim Vedel Østerby
Kim Vedel Østerby
Business Intelligence
Bente Petersen
Bente Petersen
IT-medarbejder

Revisionsudvalg

Revisionsudvalgets arbejde er fastlagt i et af bestyrelsen fastlagt kommissorium. Udvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen og ledes af en formand for revisionsudvalget.

Revisionsudvalgets formand Henrik Dam er det uafhængige og kvalificerede medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. De øvrige medlemmer er Ivan Christiansen og Poul Erik Handberg.

Udvalgets opgaver er:

  • at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
  • at overvåge om selskabets interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt
  • at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet
  • at overvåge og kontrollere de eksterne revisorers uafhængighed
  • at overvåge selskabets risikopolitik, indsamling, registrering og behandling af såvel nye, som eksisterende risikoanliggender, herunder større for-sikringsrisici, hensættelser, selskabets solvensbehov og kapitalplanlægning.

Udvalget afholder minimum fire møder årligt.

Bliv ringet op