fbpx
Landbrug. Forsikring til dit landbrug.

Landbrugsforsikring

Få den løsning, der sikrer dit landbrug bedst muligt. Vi hjælper dig med at få overblik.

Sammensæt din landbrugsforsikring​​​

Vi ved hvor vigtigt det er, at du kan holde dit landbrug i gang ved skader og uheld. Hos os kan du sammensætte din forsikring, så den passer til dig.

Din egen rådgiver

Du får en fast rådgiver, som tager sig tid til at lære dit landbrug og din hverdag godt at kende.

Thumbs-Up
Lokale specialister

Vi forsikrer kunder i Nord-, Midt- og Vestjylland. Vi kender lokalområdet og bruger lokale håndværkere.

Skræddersyet løsning til dig

Vores forsikringer er målrettet landbrug. Og du kan kombinere dem, så de passer til netop dit landbrug.

Anbefalede forsikringer

Se, hvad en landbrugsforsikring kan bestå af

Der findes mange forskellige slags landbrug. Her får du et overblik over de forsikringer, der passer til de fleste af dem.

Landbrugsbygninger

Vi tager højde for, at landbrugsejendomme typisk består af flere og meget forskelligartede bygninger, og vi tilbyder alternative dækningsformer, når der er tale om bygninger, der ikke anvendes produktionsmæssigt mere.

Forsikringen kan udvides med en all-risk-forsikring på silo og gylletank samt flyttedækning og forureningsdækning. Du har også mulighed for at tilvælge dækning for nyværdi, nyværdi med en max sum, dagsværdi med en max sum samt en nedrivningsforsikring.

Landbrugsforsikring

Landbrugsforsikringen dækker over både løsøre- og ansvarsforsikring.

Løsøreforsikringen dækker landbrugets dyr, maskiner, afgrøder og så videre mod brand, tyveri, vandskade, el-skade med mere. Ydermere kan forsikringen udvides til at dække skader ved strømsvigt samt haglskader.

Ansvarsforsikringen omfatter det erstatningsansvar, du og dine ansatte kan blive pålagt. Forsikringen indeholder også forsikring ved lån og leje samt en miljøansvarsforsikring.

Du har mulighed for at tilvælge en transportforsikring. Den er til dig, der foretager transport af dine produkter eller dyr fra mark til ejendom, fra ejendom til slagteri og så videre.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig for de medarbejdere, du har ansat på dit landbrug. Vi anbefaler, at du også tegner en frivillig arbejdsskadeforsikring på dig selv, så du også er korrekt dækket.

Vi samarbejder med Nærsikring A/S i Viborg, der vil håndtere de skader, du eventuelt får.

Køretøjsforsikring

Vi forsikrer alt fra personbiler til traktorer, høstmaskiner, trucks og efterspændte redskaber, der relaterer sig til landbruget. Forsikringen dækker som udgangspunkt den lovpligtige motoransvarsforsikring og kan udvides med en kasko-dækning.

Motoransvarsforsikringen er lovpligtig, når køretøjet anvendes steder, hvor færdselsloven gælder, og omfatter det ansvar, du kan blive pålagt, hvis du for eksempel påkører personer, andre køretøjer, bygninger med mere.

Reparationer på store køretøjer kan nemt blive dyre. Med kasko er du dækket, hvis dit køretøj får en skade, mens det er i brug, eller hvis det påkøres.

Bliv kontaktet

Få et tilbud som passer til dig

Kontakt os og få hjælp af din lokale rådgiver. Så sammensætter vi den helt rigtige landbrugsforsikring til dig.

Vi passer godt på dine personlige oplysninger. Du kan læse mere i vores Retningslinjer for persondata.

Lad os hjælpe dig med din landbrugsforsikring

Skader kan hurtigt få økonomiske følger. Vi kender alt til de konsekvenser, som en brand eller et indbrud kan have for dig.

Mange landbrug har ikke ordentligt styr på dækningen, og det kan ende med at have store konsekvenser. Når skaden sker, er det vigtigt, at du har de rigtige forsikringer for at holde gang i din drift.

Ud over bygninger og udstyr kan du eller dine ansatte også risikere at påføre skade på andre eller deres ting. Derfor er det vigtigt at være godt dækket, så du er økonomisk sikret ved eventuelle skader.

Har du et nedlagt landbrug?

Så har vi den rette forsikring til til dig. Landboforsikring er målrettet specielt til dig som bor på et nedlagt landbrug. Du opnår samme gode dækning på dit nedlagte landbrug som vores øvrige private kunder. Vi har samtidig taget højde for de særlige behov som du har når du ejer et nedlagt landbrug.

Landbrug forsikring
Bliv ringet op
Skriv til os