Ledelsen i Thisted Forsikring

Direktion

Dennis, adm. direktør

Administrerende direktør Dennis René Petersen

drp@thistedforsikring.dk

23 25 05 05

Administrerende direktør Dennis René Petersen har været ansat i selskabet siden januar 2010. Inden ansættelsen i Thisted Forsikring A/S har han opnået en bred ledelseserfaring fra ansættelser i ledende stillinger i flere større danske forsikringskoncerner.
Ved siden af sit virke som administrerende direktør i Thisted Forsikring bestrider Dennis René Petersen følgende ledelseshverv:

  • Bestyrelsesmedlem  i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S
  • Bestyrelsesmedlem i Amorta A/S
  • Bestyrelsesmedlem i Thy Erhvervsinvest
  • Delegeret i AP Pension

Forretningsledelse

Dennis, adm. direktør
Dennis René Petersen
Administrerende direktør
Henrik Lavesen
Henrik Lavesen
Økonomidirektør
Brian Nielsen
Forsikringsteknisk direktør

Organisationsdiagram for Thisted Forsikring

Download organisationsdiagrammet for Thisted Forskring her.

Bestyrelsen og Foreningen af forsikringstagere

Bestyrelsen er det øverste ledelsesorgan i Thisted Forsikring A/S. Selskabet er ejet af kunderne gennem Foreningen af forsikringstagere.

Thisted havnefront set fra vandet