Ledelsen i Thisted Forsikring

Direktion

Dennis, adm. direktør

Administrerende direktør Dennis René Petersen

drp@thistedforsikring.dk

23 25 05 05

Administrerende direktør Dennis René Petersen har været ansat i selskabet siden januar 2010. Inden ansættelsen i Thisted Forsikring A/S har han opnået en bred ledelseserfaring fra ansættelser i ledende stillinger i flere større danske forsikringskoncerner.
Ved siden af sit virke som administrerende direktør i Thisted Forsikring bestrider Dennis René Petersen følgende ledelseshverv:

  • Bestyrelsesmedlem  i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S
  • Bestyrelsesmedlem i Thy Erhvevs Invest A/S
  • Delegeret i AP Pension

Forretningsledelse

Henrik Lavesen
Henrik Lavesen
Økonomidirektør
Brian Nielsen
Forsikringsteknisk direktør

Bestyrelsen og Foreningen af forsikringstagere

Bestyrelsen er det øverste ledelsesorgan i Thisted Forsikring A/S. Selskabet er ejet af kunderne gennem Foreningen af forsikringstagere.

Thisted havnefront set fra vandet