Fredag den 26/05 lukker vi kl. 12.30. Kontoret i Herning er lukket hele dagen.

Foreningen af forsikringstagere

Thisted Forsikring er ejet af kunderne

 

Thisted Forsikring er ejet af kunderne og har været det siden selskabet blev stiftet i 1853.

I forbindelse med selskabets generalforsamling den 10. april 2015 blev Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. stiftet. Baggrunden for stiftelsen af foreningen er, at Thisted Forsikring g/s med virkning fra den 1. januar 2015 overgik til at drives i aktieselskabsform.

Foreningen ejer Thisted Forsikring A/S, og selskabet er således stadig 100 % kundeejet.

 

Organisation

Foreningens øverste myndighed er Delegeretforsamlingen som består af maksimalt 40 delegerede. Disse vælges blandt selskabets kunder. Derudover varetages foreningens interesser af Thisted Forsikrings bestyrelse og direktion.

Der gælder vedtægter for Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. og for Thisted Forsikring A/S nedenfor. Se vedtægterne her.

Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. og for Thisted Forsikring A/S aflægger begge regnskaber. Se regnskaber og årsregnskaber her.

Delegeret forsamling

Region Nordjylland

Anni Christensen, Thisted

Anni Galsgaard, Vestervig

Bjarne Thomsen, Thisted

Bøgild Thorhauge, Fjerritslev

Carsten Beith, Hanstholm

Charlotte Bysted, Nykøbing

Christian Lyndrup, Erslev

Eigil Kjær Christensen, Snedsted

Erik Rasmussen, Fjerritslev

Esben Hede, Sjørring

Flemming Levin Kær, Thisted

Henning Emil Olesen, Karby

Henrik Dam Jespersen, Hurup

Jens Jørgen Henriksen, Thisted

Louise Bro Pedersen, Nykøbing

Louise Lynge Olesen, Frøstrup

Morten Fuhlendorff, Thisted

Niels Jørgen Poulsen, Thisted

Per Handest, Thisted

Per Støvring Houmøller, Redsted Mors

Peter Frilund, Nykøbing

Peter Homann, Thisted

Pia Tavs Vistisen, Thisted

Rasmus Kronborg, Hurup

Thomas Sandal Hansen, Thisted

Torben H. Hansen, Thisted

Aage Ravn, Erslev

 

Region Midt

Askov Overgaard, Thyholm

Hans Jensen, Roslev

Henrik Kirketerp-Møller, Skive

Ivan Christiansen, Viborg

Jacob Levin Kær, Galten

Kurt Søndergaard, Herning

Mads Riis Houe, Thyholm

Poul Erik Handberg, Skive

 

Bliv ringet op