fbpx

Afgifter og gebyrer

Disse afgifter og gebyrer gælder for kunder i Thisted Forsikring

 

Afgifter

Som forsikringsselskab er vi af staten pålagt at opkræve afgifter til såvel staten som forskellige hjælpefonde oprettet af Folketinget.

De lovbestemte bidrag og afgifter er generelle og gælder for alle forsikringsselskaber i Danmark.

Hjælpefondene er med til at dække udgifter ved meget store skader som følge af storme, oversvømmelser og lignende, og spænder et sikkerhedsnet ud som hjælp til private kunder i et konkursramt forsikringsselskab.

En anden afgift som vi som borgere betaler, bruges til at få gamle udtjente biler væk fra vejene af hensyn til vores trafiksikkerhed.

Du kan her få et overblik over de forskellige typer af bidrag og afgifter.

 

Skadesforsikringsafgift

Skadesforsikringsafgiften opkræves med 1,1 % af præmien og betales ved enhver nytegning samt af ændringsbeløb i forsikringstiden – og desuden hvert år ved fornyelse af forsikringen.

 

Statsafgift

Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype.

 

Miljøbidrag

På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver der årligt opkrævet et miljøbidrag på 84 kr.

Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse der betales til ejeren af den bil som hugges op eller skrottes.

 

Naturskadeafgift

Vi opkræver en naturskadeafgift på 40 kr. på brandforsikringer for bygning og indbo.

Afgiften går til en pulje som bliver brugt til betaling af skader efter en naturskader. Ved naturskader betaler forsikringsselskaberne et tilskud til gentilplantning af private skove.

 

Garantifonden

For policer der tegnes eller fornys fra den 1. januar 2019, bliver der opkrævet et gebyr på 40 kr. til Garantifonden. Gebyret opkræves på følgende forsikringstyper:

 

  • Familieplus (indbo)
  • Villaforsikring

Læs mere på Garantifondens hjemmeside

Gebyrer

Vi har indført gebyrer for betaling og opkrævning samt opsigelse af forsikringsaftalen. Vi opkræver også rykkergebyr ved manglende betaling og gebyr ved genoptagelse af forsikring efter sletning på grund af manglende betaling. Gebyrerne dækker øgede omkostninger til service og ekspedition.

Her kan du se de aktuelle satser for de forskellige gebyrer.

 

Opsigelse af din forsikring med forkortet varsel

Du kan vælge at opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned – uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen. Ved opsigelse med 30 dages varsel opkræves et gebyr på 75 kr. pr. police.

Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år, opkræves derudover et gebyr på 500 kr. pr. kundeforhold.

 

Rykkergebyr

Hvis præmien eller skadeopkrævningen ikke betales rettidigt, sender vi en påmindelse.

Ved enhver påmindelse opkræves et gebyr på 100 kroner til dækning af diverse administrationsomkostninger.

Hvis en forsikring er slettet på grund af restance, opkræves et gebyr på 150 kroner hvis policen genoptages.

 

Administrationsgebyr

Ved enhver opkrævning, herunder Betalingsservice, girokort, indbetalingskort, FI-kort pålægges et administrationsgebyr på 15 kroner.

Hvis du ønsker at betale oftere end en gang årligt, tillægges der på den årlige forsikringspræmie følgende:

  • Halvårlig betaling:  2%
  • Kvartårlig betaling: 3%
  • Månedlig betaling:  4%

 

Bliv ringet op
Skriv til os