fbpx
en røgalarm ven en masse røg

Lad ikke virksomheden gå op i røg

Vi ser heldigvis færre brande end tidligere. Desværre bliver omfanget og derfor også konsekvenserne af brandene større. Brandforsikringen hjælper dig selvfølgelig. Men endnu bedre er det helt at undgå branden. Læs vores tips til det her.

Hvad er de hyppigste årsager til brand i virksomheder?

Fejl i el og kortslutninger er den helt store synder, når det gælder brand ude i virksomheder. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på elinstallationerne. Det gælder selvsagt ude i produktionsvirksomheder med store anlæg, der kræver solide elinstallationer. Men også butikker og øvrige virksomheder kan med fordel følge vores anbefalinger.

Vi anbefaler

At slukke elektrisk udstyr, der ikke er i brug

Løbende udskift af ulovlige/defekte installationer

Regelmæssig termografering og eftersyn af elinstallationer

Vedligehold eltavlen med termografering

Termografering eller rettere el-termografering er en infrarød optagelse med et varmefølsomt kamera, som afslører mangler ved de elektriske forbindelser i jeres eltavle. Det er en billig måde at tjekke elinstallationerne for dårlige eller defekte komponenter, som kan udvikle sig til kortslutning, driftstop og i værste tilfælde brand.

Derfor anbefaler vi altid virksomheder, at de får foretaget regelmæssig el-termografering af tavleanlægget.

Gode råd til batteridrevne maskiner eller produkter

Batterier er en anden kilde til brand i virksomheden, som du bør være opmærksom på.

Det kan eksempelvis være, I har en scanner, der bruges til lagerstyring. Den kører på små knapcellebatterier, og de er yderst brandfarlige. Derfor er det vigtigt, at du fjerner batterierne helt fra bygningen, når du skifter til nye. En nyttig ting, som måske lige skal gøres til vane, er at smide batterierne i en container udenfor – eller endnu bedre i en gammel malerbøtte. Så er det kun malerbøtten og ikke hele bygningen, der brænder.

Og husk så endelig at være opmærksom på ladestanderen til eltrucks, hvis I har sådan nogen. Det er vigtigt, at standeren er placeret, så risikoen for brand minimeres, når trucken oplades. Det er nemlig under opladning, branden kan ske.

Tre ting du bør huske

Der skal være et minimum på to meter bredt friareal omkring standeren

Opladning må ikke ske i eksplosionsfarlige områder

Og så skal trucken stå på et ikke-brændbart materiale

Værd at vide

Hvad er batteridrevne produkter og maskiner?

Eksempler på batteridrevne produkter og maskiner er:
Gaffeltrucks
Palleløftere
Lifte
Haveredskaber
Og selvfølgelig de tilhørende ladestandere

orange gaffeltruck står i en hal

Ved brand hjælper disse forsikringer dig

Der er især to forsikringer, du skal have for øje, hvis du ønsker at være dækket ved brand. De hedder begge brandforsikring. Men dem skal du altså have to af. Den ene hører under løsøreforsikringen for erhverv, mens den anden hører under bygningsforsikringen.

Hvad er en løsøreforsikring?

Det er den forsikring, der dækker ting som så at sige er ”løse” inde i bygningen. Det kan være skriveborde, skabe, computere osv.

Bygningsforsikringen dækker derimod ”skallen” rundt om, altså selve bygningen.

Men hvad nu hvis branden er så stor, at produktionen i virksomheden holder stille i flere måneder eller butikken må holde lukket i en længere periode? Vil du være dækket i sådanne tilfælde, skal du have en forsikring for driftstab.

Kan en elbil bryde i brand?

Det korte svar er ja. Det sker ikke så nemt, men går der først brand i en elbil, kan det være en kamp at få ilden i det store batteri slukket. Arbejder du på et autoværksted, er det derfor vigtigt, at du ikke efterlader en elbil på liften natten over. Også selvom det selvfølgelig er det nemmeste, hvis du skal arbejde videre på den næste dag.

Det gælder egentligt alle biler, at du bør tage dem af liften, når du holder fyraften. For går der først brand i bilen, vil det sprede sig fra liften til loftet og videre til resten af bygningen. Men hybrid- og elbiler er altså potentielt de helt store katastrofeudløsere. Derfor kan du med fordel stille dem udenfor, hvis det er muligt.

De indlysende – opdag branden tidligt

Brandslukkere. Det er indlysende, men alligevel glemmer mange af os dem. Hav gerne flere brandslukkere rundt om i virksomheden og stil dem, så de er nemme at få fat i.

Jo tidligere du opdager branden jo bedre. Derfor er brandalarmer selvfølgelig heller ikke til at komme udenom.

Og så er der branddørene. I en travl hverdag vil I selvfølgelig gerne kunne komme hurtigt rundt i virksomheden. Og så er det tillokkende at sætte en krog i de tunge branddøre. Problemet er, at så er dørene egentligt overflødige. Så drop hellere krogene. Og husk endelig, at branddørene skal være fri, så folk kan komme ud, hvis det pludselig brander.

Bliv ringet op
Skriv til os