Mand kigger ud af stuevindue

Ejerskifteforsikring

Skal du købe eller sælge hus? Du kan tegne en ejerskifteforsikring gennem vores samarbejdspartner, og du vælger selv om forsikringen skal gælde i 5 eller 10 år.

Hvorfor skal jeg tegne en ejerskifteforsikring?

Vi tilbyder en ejerskifteforsikring i en periode på 5 eller 10 år gennem vores samarbejdspartner.

En ejerskifteforsikring giver dig sikkerhed i forbindelse med salg eller køb af hus.

Forsikringen sikrer dig som huskøber mod uforudsete udgifter i forbindelse med reparation af skjulte skader og forhold. Med skjulte skader menes forhold, som var til stede på overdragelsestidspunktet, men som ikke er nævnt i tilstands- eller el-eftersynsrapporten.

Vi tilbyder både en basis ejerskifteforsikring på 5 år og en forsikring med udvidet dækning på 10 år.

 

Basis ejerskifteforsikring på 5 år

Ejerskifteforsikringen på 5 år ses som standard, hvor dækningens indhold er fastsat ved dansk lovgivning. Basisdækningen overholder gældende regler for ejerskifteforsikring, og dækker følgende:

  • Alle bygninger på ejendommen, som er nævnt i tilstands- eller el-installationsrapporten, og som er gennemgået af en byggesagkyndig.
  • Ejendommens bygninger indtil fundamentets yderside.
  • Ejendommens elinstallationer.
  • Ejendommens VVS-installationer.
  • Vi dækker fraflytning af din bolig og genhusning i indtil 12 mdr., hvis din bolig bliver ubeboelig i forbindelse med en skade.

Forsikringen dækker ejendommens bygninger indtil fundamentets yderside. Vi dækker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele, som var til stede ved tilstandsrapportens og elinstallationsrapportens udarbejdelse, eller er opstået efter disse rapporters udarbejdelse, men inden du overtog ejendommen.

Vi dækker ejendommens elinstallationer. Vi dækker udbedring af manglende eller nedsat funktion af el-installationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Vi dækker ejendommens VVS-installationer. Vi dækker udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer og lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Udvidet dækning på 10 år

Ejerskifteforsikring med udvidet dækning på 10 år tilbydes hos os som et tilvalg til basisforsikringen.

Herunder kan du se, hvad ejerskifteforsikringen dækker, hvis du har valgt udvidet dækning som tilvalg. Udover at forlænge perioden til 10 år, dækker forsikringen følgende:

  • Ulovlige bygningsindretninger. Et eksempel på ulovlige bygningsindretning kunne være et nyt badeværelse, hvor reglerne for vådrumssikring ikke er blevet overholdt.
  • Ulovlig kloakering og stikledninger. Forhold ved grunden, herunder kloak- og stikledninger, hvis disse påvirker husets fundering og terrændæk og medfører skade på bygningerne.
  • Skimmelafrensning af indbo efter en dækningsberettiget skade.
  • Genhusning udover 12 mdr. dækket på basis. Forsikringen dækker at få anmeldt skade og få rejst krav overfor husforsikring.

Ring nu for at få et tilbud

Vi tilbyder ejerskifteforsikring gennem vores samarbejdspartner. Ring eller skriv til os for at få et tilbud på ejerskifteforsikring til en god pris.

smilende medarbejder
Kundeservice
Vi sidder klar til at hjælpe
Send os video eller foto

Nem og hurtig hjælp når du har en skade

Se her hvordan du sender video eller fotos til os mens vi taler sammen i telefonen. Det foregår sådan her:
1. Ring til os
2. Vi sender en sms med et link
3. Tryk på linket og send video eller foto

Hånd holder mobil med sms-løsning
Begrænsninger

Er der begrænsninger på dækningen ved en ejerskifteforsikring?

Der er visse forbehold til ejerskifteforsikring, hvor der i dækningen er enkelte begrænsninger. Disse finder du herunder.

Erstatningsbeløbet kan ikke overstige den kontante købesum for ejendommen med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens start uanset antallet af skader.

Skader der koster under 5.000 kroner at udbede, dækkes ikke.

Hvad dækker vi ikke?

Hvad dækkes ikke af ejerskifteforsikringen?

Der er visse forbehold til ejerskifteforsikring, hvor forsikringen ikke dækker nedenstående.

Vi dækker ikke forhold der står i tilstands- eller el-tilsynsrapporten, med mindre forholdet er klart forkert beskrevet i rapporten.

Vi dækker ikke forhold, der er taget forbehold for på policen.

Vi dækker ikke forhold, som du havde kendskab til, før du overtog ejendommen.

Vi dækker ikke forhold, som består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse.

Vi dækker ikke forhold, der kan forventes i en bolig med en vis alder.

Vi dækker ikke fejlagtig angivelse i tilstandsrapporten af den forventende restlevetid for bygningens tag.

Ofte stillede spørgsmål?

Herunder kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende ejerskifteforsikring.

Skal man tegne en ejerskifteforsikring?

Du er ikke forpligtet til at tegne en ejerskifteforsikring, men vi anbefaler det, da du ellers risikerer at stå med den fulde økonomiske risiko for skader, som den byggesagkyndige ikke har nedskrevet i tilstandsrapporten eller el-eftersynsrapporten.

Hvornår skal ejerskifteforsikringen senest tegnes?

Ejerskifteforsikring skal tegnes før overtagelsesdatoen. Senest, når du som køber får nøglerne og dermed adgang til boligen. Tilvalg med udvidet dækning – 10 år skal senest tegnes inden basisdækning udløber, altså mens den stadig er gyldig.

Kan jeg få en ejerskifteforsikring til sommerhus?

Ja, det er muligt at tegne forsikringen til dit fritidshus. Det er de samme regler og dækning som ved et almindeligt hus, der gælder i forbindelse med ejerskifteforsikring af et fritidshus.

Jeg har et gammelt hus. Har alderen på mit hus betydning for dækning?

Du skal være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker forhold, der kan forventes i en bolig med en vis alder. Du skal dermed ikke forvente at skader på et gammelt eller nedslidt hus, som ikke er blevet vedligeholdt, dækkes af en ejerskifteforsikring.

Hvilke krav er der til et ejerskifteforsikringstilbud?

For at du kan få et tilbud på en ejerskifteforsikring, skal du have en tilstandsrapport og en el-rapport på huset. Derudover er det sælgeren, der skal skaffe tilbud på ejerskifteforsikringen til køberen, ligesom de også skal betale halvdelen af prisen på ejerskifteforsikringen.

Hvis køber ikke ønsker at benytte det tilbud sælger har skaffet, kan køber selv få et andet tilbud. I et sådant tilfælde er det køber selv, der skal betale differencen på de to ejerskifteforsikringer.

Bliv ringet op
Skriv til os