fbpx
DMI varsler kraftig regn, skybrud og lokale oversvømmelser. Har du en akut skade, skal du kontakte vagtcentralen på 70244522. Du kan også anmelde skader online via Min side.
Mand kigger ud af stuevindue

Ejerskifteforsikring

Skal du købe eller sælge hus? Hos Thisted Forsikring kan du via vores samarbejdspartner Dansk Boligforsikring tegne en ejerskifteforsikring. Du kan vælge mellem en basisdækning, som gælder i 5 år, og en udvidet dækning, der gælder i enten 5 eller 10 år.

Hvorfor skal jeg tegne en ejerskifteforsikring?

En hushandel er en stor begivenhed i livet. Det er den også set med forsikringsbrillerne på. Handelen kan betyde meget for din økonomi. Det kan være du flytter fra noget småt til noget større eller omvendt, og din nye adresse i sig selv kan også have indflydelse på dine forsikringer.

Vi vil derfor altid anbefale dig at gennemgå alle dine forsikringer i fællesskab med os, når du køber hus. Det gælder selvfølgelig i forhold til beslutningen om at tegne en ejerskifteforsikring, men det er også en god i forhold til at vurdere, om du har de rette dækninger til dit hus, dit indbo og din bil.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

Når du køber hus, kan en ejerskifteforsikring hjælpe dig, så du ikke pludselig står over for større uforudsete udgifter i forbindelse med reparation af skjulte skader, skjulte fejl og mangler samt andre skjulte forhold. Disse skader og forhold skal have været til stede på overdragelsestidspunktet uden at være nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Det er vigtigt, at du tegner ejerforsikring, inden du overtager ejendommen. Køber og sælger betaler i fællesskab for forsikringen. Vær dog opmærksom på at sælger kun er forpligtet til at betale halvdelen af det billigste tilbud på en ejerskifteforsikring, der er fremlagt af sælger.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Vores samarbejdspartner Dansk Boligforsikring tilbyder to forskellige ejerskifteforsikringer: en ejerskifteforsikring på 5 år og en ejerskifteforsikring med udvidet dækning, der gælder i enten 5 eller 10 år.

Ejerskifteforsikringen på 5 år er en standardforsikring, hvor dækningens indhold er fastsat ved dansk lovgivning. Basisdækningen overholder gældende regler for ejerskifteforsikring, og er ens i alle selskaber. Der kan dog være forskel på selvrisikoens størrelse.

Ejerskifteforsikring med udvidet dækning gælder som nævnt i enten 5 eller 10 år og tilbydes som et tilvalg til basisforsikringen. Den udvidede dækning kan variere fra selskab til selskab, så her skal du vurdere, hvilke dækninger, der er vigtige for dig og dit huskøb. Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig med at finde den rette ejerskifteforsikring.

Basisdækning på 5 år

Basisdækning på 5 år dækker

Alle bygninger på ejendomme, som er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten, og som er gennemgået af en byggesagkyndig.

Ejendommens bygninger indtil fundamentets yderside.

Ejendommens ulovlige elinstallationer.

Ejendommens ulovlige VVS-installationer.

Fraflytning af din bolig og genhusning i indtil 12 måneder, hvis din bolig bliver ubeboelig i forbindelse med en skade.

Udvidet dækning på 5 eller 10 år

Udvidet dækning på 5 eller 10 år dækker

Ulovlige bygningsindretninger. Et eksempel på dette kunne være et nyt badeværelse, hvor reglerne for vådrumssikring ikke er blevet overholdt.

Ulovlige kloak- og stikledninger i grunden uden for bygningen.

Kosmetiske forskelle på fliser og sanitet.

Oprensning af forurenet grund, hvor der er konstateret forurening på vidensniveau 2.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

Som med alle andre forsikringer er det en god idé både at sætte sig ind i, hvad ejerskifteforsikringen dækker, og også hvad den ikke dækker. I listen nedenfor har vi samlet en oversigt over forbehold til ejerskifteforsikringen, hvor der ikke er dækning:

Forhold, der står i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet i rapporten.

Forhold, der allerede er taget forbehold for på policen.

Forhold, som du havde kendskab til, før du overtog ejendommen.

Forhold, som består i sædvanligt slid eller i manglende vedligeholdelse af ejendommen.

Forhold, der kan forventes i en bolig med en vis alder.

Fejlagtig angivelse i tilstandsrapporten af den forventende restlevetid for bygningens tag.

Skader, der koster under 5.000 kr. at udbedre.

 

Vær desuden opmærksom på, at det samlede erstatningsbeløb, som udbetales, ikke kan overstige den kontante købesum for ejendommen med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden. Dog vil det samlede erstatningsbeløb mindst være den offentligt fastsatte ejendomsværdi fratrukket den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens i ikrafttræden. Erstatningen kan med andre ord ikke overstige det, som huset var værd, da du købte det.

Regler om ejerskifteforsikring

I forbindelse med ejerskifteforsikring er det vigtigt at bemærke, at det er sælgeren, der har ansvaret for at indhente tilbud på forsikringen. Sælger skal dermed betale halvdelen af prisen på den forsikring, som køber tilbydes.

Som køber er du ikke forpligtet til at benytte det tilbud på ejerskifteforsikring, sælger har skaffet, og du kan derfor sagtens indhente et tilbud på forsikring fra et andet selskab. Sælger skal dog, uanset hvad, kun betale halvdelen af prisen på det ejerskifteforsikringstilbud, som vedkommende har indhentet. Tag endelig kontakt til os, hvis du ønsker et tilbud på en ejerskifteforsikring gennem Dansk Boligforsikring, som vi samarbejder med.

Kontakt os og få de rette forsikringer til dit nye hjem

Du kan skrive eller ringe til os, og du kan også bestille en opringning, når det passer dig bedst. Så kan vi i fællesskab gennemgå muligheden for en ejerskifteforsikring via vores samarbejdspartner Dansk Boligforsikring, og vi kan give dine øvrige forsikringer et tjek. Alt sammen for at hjælpe dig, så du med ro i maven kan flytte ind i dit nye hus og nyde dit nye hjem fra første dag.

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om ejerskifteforsikring.

Er det et krav, at jeg tegner en ejerskifteforsikring?

Du er ikke forpligtet til at tegne en ejerskifteforsikring, men vi anbefaler det, da du ellers risikerer at stå med den fulde økonomiske risiko for skader, som den byggesagkyndige ikke har nedskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Hvilke skader dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er tiltænkt at levere omfattende dækning og give dig en sikkerhed i tilfælde af uforudsete skader på din nye bolig. Denne forsikring beskytter dig mod potentielle økonomiske konsekvenser, der kan opstå som følge af fejl og mangler i boligen.

Forsikringen dækker typisk skader på boligens konstruktion og installationer, herunder fundament, tag el- og VVS-installationer og meget mere. Dette kan omfatte skader forårsaget af skjulte byggefejl eller mangler, som ikke var synlige ved en almindelig besigtigelse. Hertil skal det dog siges, at den præcise dækning kan variere afhængigt af forsikringstypen.

Hos Thisted Forsikring tilbyder vi to forskellige dækningstyper via vores samarbejdspartner Dansk Boligsikring: Basisdækning på 5 år og udvidet dækning på enten 5 eller 10 år. Basisdækningen på 5 år omfatter skader på bygninger nævnt i rapporter gennemgået af en byggesagkyndig, ulovlige VVS- og elinstallationer og inkluderer midlertidig genhusning ved ubeboelighed.

Den udvidede dækning på 5 eller 10 år inkluderer ekstra beskyttelse, såsom dækning af ulovlige bygningsindretninger, kloak- og stikledninger, kosmetiske forskelle samt oprensning af forurenet grund på vidensniveau 2.

Hvornår skal ejerskifteforsikringen senest tegnes?

Ejerskifteforsikring skal tegnes før overtagelsesdatoen. Når du som køber først har fået nøglerne til dit nye hus, og du dermed har adgang til boligen, kan du ikke længere købe forsikringen.

Kan jeg forlænge min ejerskifteforsikring?

Har du købt Dansk Boligforsikrings ejerskifteforsikring med dækning på 5 år, kan du i de fleste tilfælde forlænge den med yderligere fem år. Forlængelsen skal ske, inden forsikringen udløber, og der er kun mulighed for at forlænge med samme dækningstype. En basisdækning kan således kun forlænges med yderligere fem års basisdækning, og en udvidet dækning kan forlænges med yderligere fem års udvidet dækning.

Kan jeg tegne ejerskifteforsikring for et fritidshus?

Ja, det er muligt at tegne ejerskifteforsikring til dit fritidshus eller sommerhus. Der gælder de samme regler, og det er de samme dækninger som ved et almindeligt hus.

Jeg vil købe et ældre hus. Har alderen på mit hus betydning for dækningen?

Ja. En ejerskifteforsikring dækker ikke forhold, der kan forventes i en bolig med en vis alder. Du skal dermed ikke forvente at skader på et gammelt eller nedslidt hus, som ikke er blevet vedligeholdt, dækkes af en ejerskifteforsikring.

Hvordan køber jeg en ejerskifteforsikring?

For at du kan få et tilbud på en ejerskifteforsikring, skal du have en gyldig tilstandsrapport og en elinstallationsrapport på huset. Vær opmærksom på, at det er sælgeren af huset, der skal skaffe et tilbud på en ejerskifteforsikringen til køberen.

Ring nu for at få et tilbud

Vi tilbyder ejerskifteforsikring gennem Dansk Boligforsikring. Ring eller skriv til os for at få et tilbud på ejerskifteforsikring.

Eldin Nikocevic, kundekonsulent
Kundeservice
Vi sidder klar til at hjælpe
Bliv ringet op
Skriv til os