fbpx
Dreng står på skateboard

Husforsikring

Få et tilbud her

Få en personlig husforsikring

Tag over hovedet er et helt grundlæggende behov. Derfor hjælper vi dig med at sikre din base. Forsikringsbehovet er forskelligt fra hus til hus. Vi rådgiver dig om, hvordan din husforsikring skal sammensættes, så den passer til netop dit hjem og dine behov.

Hurtig hjælp

Har du en skade, er vi hurtigt ude, så du kan komme hurtigt videre.

Udvidet rørskadeforsikring

Vi dækker rørskader til nyværdi uanset rørenes alder.

Lokalt samarbejde

Du vælger selv håndværkere. På den måde hjælper vi dig med at støtte lokalt.

Hvilken husforsikring skal du have?

Der er mange ting at tænke på, når du skal have en husforsikring. Vi ved, at det kan være vanskeligt at holde styr på det hele. Derfor tager vi os god tid, stiller spørgsmål og tager ud for at se dit hus. På den måde sikrer vi, at du den rette forsikring.

 • Vi kommer ud til dig og tilpasser vores forsikringer til dine behov.
 • Du vælger selv hvilken selvrisiko du vil have.
 • Udhuse på under 75 m2 er gratis medforsikrede.
Dækning
Dækning
Brand
Anden bygningsbeskadigelse
Tilvalg
Brand
Storm
Hærværk
Glas og sanitet
Glas og sanitet omfatter toiletter, vinduer, håndvaske, glaskeramiske kogeplader m.m.
Husejeransvar
Husejeransvar omfatter skader på andre personer eller deres ting, for eksempel hvis nogen falder på et isglat fortov og kommer til skade fordi der burde være saltet.
Retshjælp
Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med private retssager. Det kan være nabokonflikter, eller hvis du er blevet uenig med en håndværker i forbindelse med arbejde udført på dit hus.
Udvidet rørskadeforsikring
Udvidet rørskadeforsikring omfatter husets skjulte rør og stikledninger
Svamp- og insektforsikring
Svamp -og insektforsikringen dækker skader forvoldt af træødelæggende svampe og insekters aktive angreb af træ -og murværk.
Rådskader
Betaler udgifter til reparation af rådskader på træværk under forudsætning af at træet er nedbrudt og bærerevnen er svækket som følge af rådskaden. Det vil sige at træværk der er udsat for vind og vejr, så som terrasser, vinduer og lignende, ikke er dækket.
Skadedyrforsikring
Skadedyrsforsikringen dækker fysiske skader forvoldt af eksempelvis husmår, rotter, mus og lignende, som ødelægger isolering og el-installationer i beboelsen.
Udvidet vandskade
Udvidet vandskade dækker langsom udsivning af vand fra faste installationer, nedbør der trænger igennem utætheder, opstigning af kloakvand med videre, som er undtaget på den almindelige vandskadedækning under Anden Bygningsbeskadigelse.
Kosmetiske forskelle
Hjælper dig med halvdelen af udgiften til, at udskifte ubeskadigede bordplader, fastmonterede skabslåger/fronter og gulve/fliser/klinker som du på grund af kosmetiske forskelle ønsker udskiftet. Det er dog en betingelse, at der skal være sket en dækket skade som forårsager den kosmetiske forskel.
Solcelle-anlæg
Husk at give os besked, hvis du får monteret et solcelle-anlæg.
Information og fakta

Information og fakta om husforsikring

Download vores faktaark og få overblik over de vigtigste detaljer.

Her hos Thisted Forsikring ved vi at forsikringer kan være en kompleks størrelse. Derfor har vi valgt at samle al relevant information i det vi kalder faktaark. I disse kan du hurtigt få relevant information relateret til netop din forretning.

Skulle du have spørgsmål, så står vi naturligvis altid klar til at tale med dig på telefon 96 19 45 00.

Faktaark Husforsikring

Download faktaark

Faktaark Udvidet rørskadeforsikring

Download faktaark

Faktaark Svamp- og insektforsikring

Download faktaark

Faktaark Skadedyrsforsikring

Download faktaark

Faktaark Udvidet vandskade

Download faktaark

Faktaark Glas og kumme

Download faktaark

Faktaark Kosmetiske forskelle

Download faktaark

Faktaark Rådskade

Download faktaark

Faktaark Entrepriseforsikring

Download faktaark

Betingelser

Bliv klogere på detaljerne

Forsikringens betingelser er de regler der gælder for din forsikring og dens dækninger. Du bør læse dem inden du vælger forsikring og eventuelle tilvalgsdækninger.

Betingelserne udgøres af vores fællesbetingelser og betingelser for bilforsikring. Her kan du se de nyeste udgaver.

Hvis du er kunde hos os allerede, kan du se dine forsikringer og de betingelser der gælder for dig, på Min side.

Alle forsikringsselskaber laver produktinformationsark efter europæiske standarder. Det gør det let for dig at sammenligne på tværs.

Hvad består en husforsikring af?

Husforsikringen består af en bygningsforsikring og en ansvarsforsikring. Her dækker ansvarsforsikringen de skader, der pålægges dig som ejer eller bruger af ejendommen, mens bygningsforsikringen dækker beskadigelse af dine bygninger.

Som nævnt er der rig mulighed for at tegne en række tillægsforsikringer, der passer til dig, dine behov og dit hjem.

Men lad os se nærmere på både ansvarsforsikringen og bygningsforsikringen som en del af husforsikringen. Vær opmærksom på, at teksten herunder ikke er fyldestgørende i forhold til alle tænkelige forhold, men umiddelbart behandler de mest almindelige.

Ansvarsforsikringen

 • Dækker berettigede erstatningskrav
 • Undgå udgifter til uberettigede erstatningskrav

Ansvarsforsikringen dækker ikke

 • Skader der forvoldes af hunde
 • Manglende, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse af ejendom
 • Bygningens sætning eller rystelser fra trafik

Bygningsforsikringen

 • Dækker skade på dine bygninger som følge af brand, vejrskader, tyveri og hærværk, udstrømning af væsker, anden pludselig skade
 • Dækker skade på dine bygninger forvoldt af svamp og insekt samt råd
 • Dækker skade på skjulte rør og kabler samt stikledninger
 • Dækker brud på glas og sanitet
 • Dækker forøgede byggeudgifter (lovliggørelse)
 • Dækker udgifter til genhusning og huslejetab

Er der nogen begrænsninger i dækningen? I forbindelse med din erstatningsopgørelse kan der for visse områder/genstande være særlige erstatnings- og/eller afskrivningsregler – det kan du se mere om i dine forsikringsbetingelser.

 

Er du stadig i tvivl?

Værd at vide om husforsikring

Vi ved at der er mange spørgsmål til forsikringer. Derfor har vi gjort det nemmere for dig og samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når en kunde ønsker at tegne en husforsikring. Du er også altid velkommen til at ringe på telefon 96 19 45 00.

Dækker min husforsikring rør?

De skjulte rør og stikledninger, såsom kloakrør, varmerør med videre, er dækket hvis du har tegnet Udvidet Rørskadeforsikring.

Er min garage, carport eller skur dækket?

Det vil fremgå af din police om dine udhuse er dækket og med hvilke dækninger. Du kan altid finde din police på Min side.

Er jeg forsikret mod skybrud?

Ja, hvis der er konstateret skybrud, er der dækning på policen, hvis du har tegnet dækningen Anden Bygningsbeskadigelse. Læs mere om skybrud her.

Ophører min husforsikring automatisk, når jeg sælger mit hus?

Nej, din husforsikring ophører ikke automatisk når du sælger dit hus. Før vi kan slette din husforsikring, skal den nye ejers forsikringsselskab sende os en opsigelse.

Når opsigelsen fra det andet forsikringsselskab er modtaget, sletter vi din husforsikring pr. ejerskiftedato.

Er mit solcelleanlæg dækket af husforsikringen?

Ja, hvis det fremgår af din police. Husk at fortælle os når der sker ændringer.

Kan jeg tegne en ejerskifteforsikring gennem Thisted Forsikring?

Ja, igennem vores samarbejdspartner kan vi tilbyde en ejerskifteforsikring.

 

Er husforsikring lovpligtig?

En husforsikring er kun lovpligtig, hvis du har optaget lån i huset. Vi anbefaler dog altid vores kunder at tegne en husforsikring. Et hus er for mange den største investering i ens liv. Og står du pludselig i en situation, hvor du kunne have brugt en forsikring, men ingen har, kan det blive rigtig dyrt.

Hvornår skal en husforsikring tegnes?

Du skal tegne en husforsikring fra den dato, du overtager dit hus. Husforsikringen er dog kun lovpligtig, hvis du optager lån i huset. Lån eller ej, anbefaler vi dog altid vores kunder at tegne en husforsikring.

Værd at vide.

Prisen på husforsikringen

Vi hjælper dig med at sætte pris på din villaforsikring. Og vi sørger for, at du får den helt rette dækning. Hverken for meget eller for lidt.

Husforsikring

3 ting du bør vide om husforsikring

Herunder fortæller vi dig mere om selve husforsikringen. Der er nemlig flere forhold, som du skal være opmærksom på. Disse er blandt andet:

 • Hvad er en husforsikring?
 • Hvordan beregner vi prisen på en husforsikring?
 • Hvilke udvidede dækninger kan du tegne på din husforsikring?

Læs mere om alle disse emner og bliv klædt bedre på til at købe den helt rette husforsikring.

Hvad er en husforsikring?

En husforsikring dækker skader på dit hus.

Helt typiske tilfælde af skader er for eksempel vandskader og skader som følge af brand eller stormvejr.

Du skal være opmærksom på, at selve brandforsikringen er fundamentet i din husforsikring, og at du under normale omstændigheder vil være nødt til som minimum at tegne denne.

Det er fordi, værdien af dit hus står som sikkerhed, hvis du låner penge til dit hus i banken og/eller hos et realkreditinstitut, da værdien af dit hus fungerer som sikkerhed.

Hverken banken eller realkreditinstituttet ønsker, at deres sikkerhed for lånet går op i flammer.

Det betyder også, at du faktisk kan nøjes med at have en brandforsikring, men i et økonomisk og praktisk øjemed giver det langt oftest bedre mening at tegne en reel husforsikring.

Sådan beregner vi prisen på din husforsikring

Hvad koster en husforsikring? Vi er godt klar over at prisen naturligvis spiller en rolle. Hos Thisted Forsikring beregner vi prisen ud fra en række forskellige parametre. Og det er meget vigtigt, at du er opmærksom på, at en (for) billig husforsikring kan være ret dyr i drift.

Her spiller forhold som typen af hus, geografisk beliggenhed, eventuelle tillægsforsikringer og kundeforhold, der udløser en rabat, en stor rolle. Ligesom der kan være specielle forhold ved huset, som du ønsker at forsikre dig mod.

For eksempel kan det være:

 • At der er en kælder
 • At huset er meget gammelt
 • At risikoen for oversvømmelse er stor

Da der netop er så mange ting, som du skal tænke over, gør vi et stort nummer ud af at tegne din husforsikring. Det indebærer blandt andet besøg af en vores assurandører, så vi får det allerbedste indtryk af dit hjem og dine behov.

Det siger vores kunder

Hør Marianne og Martin fra Ålborg fortælle, hvorfor et godt forsikringsselskab betyder noget, hvis du får en skade på huset. Og Hans Jørgen fortælle hvilke skader, han er dækket mod i sin husforsikring.

en mand leger med baby i have
×
Værd at vide.

Få en bedre husforsikring

Hvordan finder du ud af, om du har den rette husforsikring? Lad os hjælpe dig med at træffe et fornuftigt valg, som sikrer både dig og dine. Ligesom vi har gjort for mange andre familier i Nord-, Midt- og Vestjylland.

Husforsikring i jylland

Hvilke udvidede dækninger kan du tegne?

En husforsikring er altså ikke bare en husforsikring. Du har alle muligheder for at tilpasse forsikringen til netop dine behov. Se herunder, hvilke udvidede dækninger du kan tegne på husforsikring hos Thisted Forsikring.

Bygningsbrand

 • Brand
 • Lynnedslag
 • Kortslutning

Anden bygningsbeskadigelse

 • Storm, snetryk, tø- og skybrud

Skadedyr

 • Mus, rotter og andre skadedyr, der ødelægger elinstallationer, gnaver i træværk og isoleringsmateriale

Glas og kumme

 • Glas og kumme (dog ikke punkteret rude)

Svamp og insekt

 • Skader forvoldt af aktive svampe eller insekter på træ- og murværk

Råd

 • Råd på træværk

Udvidet vandskade

 • Nedbør, der trænger ind i bygningen
 • Opstigning af kloak- og grundvand, der trænger ind i bygningen
 • Fygesne
 • Udsivning fra faste installationer for eksempel akvarier og beholdere over 20 liter

Rørskader

 • Skader forårsaget på skjulte rør for eksempel kloakledninger, vandrør ind til huset og gulvvarmeslanger

Solceller

 • Drifttab i op til et år – kortslutningsskader, stormskader, skader fra tordenvejr og lynnedslag

Kosmetiske forskelle

 • Dækning af kosmetiske forskelle mellem erstattede og ubeskadigede skabslåger, bordplader og gulve i samme rum når du har en iøvrigt dækket skade på din forsikring – et eksempel er, at du får en rørskade (som er dækket), og denne forårsager kosmetiske forskelle

Hvor meget er dit indbo værd?

Når du forsikrer dit hus, er det vigtigt også at forsikre dit indbo. Så kan du få hjælp, hvis der sker noget. Er du i tvivl om hvor meget dine ejendele er værd? Så prøv vores indboberegner, hvor du kan få et estimat på værdien.

en stue
Bliv ringet op
Skriv til os