Pas på dyrene i trafikken

Særligt om efteråret skal du være opmærksom på vejene. Vi har samlet nogle gode råd til dig.

Oktober er højsæson for påkørsler af rådyr

Efterårsmørket betyder at råvildt bevæger sig ud fra skov, mark og eng. Så er det tid til at være ekstra vågen i trafikken. Et sammenstød med et råvildt kan medføre store skader. Pas på dyrene i trafikken med de god råd, vi har samlet her på siden.

Gode råd til hvordan du undgår dyrene

Det er særligt i oktober, at dådyr og krondyr er aktive. Det skyldes, at de er i brunst. Og så er hjortedyr især aktive ved skumring og dæmring. Når dagene bliver kortere og mørkere, falder dyrenes aktivitet sammen med hvornår vi mennesker kører til og fra arbejde. For at undgå sammenstød med rådyrene, er der forbehold, du som bilist selv kan tage.

Med disse få råd i tankerne kan du køre mere sikkert og nedsætte risikoen for påkørsler af rådyr.

  • Hold altid øje med skiltningen
  • Rådyr og krondyr er et flokdyr. Så ser du én, vil der oftest komme flere dyr ud på vejen
  • Vær ekstra opmærksom ved solopgang og solnedgang
  • Kør altid efter forholdene
  • Sænk farten lidt ekstra i de områder hvor der er advarselsskilte om krydsende vilde dyr
  • Vær opmærksom på at en undvigemanøvre kan være farlig
  • Påkører du et dyr, kontakt straks Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812 
Værd at vide

Ring 1812 og sig hvor du er

Hvis du påkører et dyr, og dyret er såret, skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812.

Det er en god idé at orientere dig i dine omgivelser inden du ringer. Vagtcentralen har nemlig brug for at vide hvor du er: Vejnavn og nummeret på vejkantspælen eller GPS-koordinater. Jo bedre du kan forklare hvor du er, des jo lettere er det at finde frem til dyret.

Er dyret dødt, er det ikke en opgave for Dyrenes Vagtcentral.

Tom vej i morgentåge

De fleste påkørsler af råvildt er solouheld

Vidste du at næsten hver femte biluheld er et solouheld? Hvis du er uheldig og påkører et dyr, kan skaderne være store. I værste tilfælde kan du komme ud for selv at få en skade.

Er du forsikret ved solouheld?

Et soloheld er et færdselsuheld hvor ingen andre motordrevne køretøjer er involveret. For at du som bilist er godt dækket i forhold til solouheld, skal du tegne en førerpladsdækning. Førerpladsdækningen dækker den personskade som du måtte få ved et færdselsuheld hvor ingen andre motordrevne køretøjer er involveret.

Sådan dækker en førerpladsdækning

Erstatningerne fra førerpladsdækningen fastsættes ud fra reglerne i Erstatningsansvarsloven. Og hvad betyder det? Det betyder at du med en førerpladsdækning på din forsikring også er sikret erstatning ved soloulykker som forårsager personskade, på samme vilkår som hvis der havde været en modpart involveret.

Med en førerpladsdækning har du mulighed for at få erstatning for helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte i en sygemeldingsperiode, varigt mén og tab af erhvervsevne.

Et tilvalg til din bilforsikring

Kør trygt i trafikken

Vi ved godt det ikke er rart at tænke på, men uheldet kan ramme når du mindst venter det. Også når du kører alene på vejen. En førerpladsdækning er altid en god dækning at have med på bilforsikringen fordi den giver dig bedre erstatningsmuligheder ved solouheld. Førerpladsdækning er et tilvalg til din bilforsikring.

Bil kører på vej i natur

Få et tilbud på en bilforsikring med førerpladsdækning

Kundeservicemedarbejder
Kundeservice
Vi sidder klar til at hjælpe