fbpx

Betaling og regninger

Information om betaling

Vi har samlet en række generelle oplysninger om dine regninger. Du kan læse mere her om de praktiske forhold der vedrører betaling af dine forsikringer.

Præmie

Præmien er den pris du betaler for din forsikring. Præmien er årlig, men det er muligt at betale i rater. Læs mere under Betaling.

Betaling

Ved enhver opkrævning, herunder Betalingsservice, girokort, indbetalingskort og FI-kort, lægger vi et administrationsgebyr på 15 kroner til.

Hvis du ønsker at betale oftere end én gang årligt, bliver din forsikring en lille smule dyrere, fordi det kræver mere arbejde at håndtere betalingen. Den årlige forsikringspræmie stiger derfor med disse procentsatser hvis du vælger at betale i rater:

  • Halvårlig betaling:  2%
  • Kvartårlig betaling: 3%
  • Månedlig betaling:  4%

Hovedforfald

Hovedforfald er den måned, som forsikringen kan siges op til, og den måned præmien skal betales. Hovedforfald er angivet på forsikringens police. Du finder din police på vores hjemmeside under Min Side.

Det er muligt at opsige dine forsikringer før hovedforfald mod et gebyr.

Regninger

Vi anbefaler at dine regninger fra Thisted Forsikring tilmeldes Betalingsservice. Så bliver dine forsikringer betalt til tiden.

Ønsker du ikke at dine regninger tilmeldes Betalingsservice, skal du betale dem manuelt. I det tilfælde kan du modtage dit indbetalingskort i e-Boks, via e-mail eller med posten.

Vil du modtage fremtidige indbetalingskort via e-mail, skal det tilmeldes hos os. Vi kan også hjælpe med at dine regninger tilmeldes e-Boks.

e-Boks

Du kan modtage post fra Thisted Forsikring i din e-Boks. Så modtager du din post inden for 24 timer.

Når du bliver kunde i Thisted Forsikring, tilmeldes du automatisk post fra os i e-Boks. Du vil derfor modtage policer og breve herigennem. Er du ikke tilmeldt Betalingsservice, kan du også modtage opkrævninger via e-Boks.

Bemærk at kommunikation i forbindelse med anmeldte skader fortrinsvis sker via e-mail og almindelig post.

Ønsker du hjælp til at til- eller afmelde post i e-Boks, kan du kontakte vores kundeservice på 96 19 45 00 eller sende en mail til postsalg@thistedforsikring.dk.

Betalingsservice

Skal det være nemt at betale dine forsikringer, kan du melde dem til Betalingsservice. Alle betalinger vil herefter fremgå af din betalingsoversigt.

Du kan selv foretage tilmelding på Min side ved at indtaste dit registreringsnummer og bankkonto-nummer under ’Profil’. Har du brug for hjælp til at foretage tilmelding til Betalingsservice, kan vores Kundeservice være dig behjælpelig.

Har du flere forsikringer, vil betalingen for dem alle blive opkrævet på den samme konto. Ønsker du at forsikringerne bliver betalt på forskellige bankkonti, kan det også lade sig gøre. Kontakt vores Kundeservice.

Får du senere brug for at ændre, afvise eller afmelde din aftale hos Betalingsservice, skal du gøre det i din netbank eller kontakte dit pengeinstitut.

NemKonto

Når vi skal udbetale erstatning i forbindelse med en skade eller for meget indbetalt på en forsikring, udbetaler vi til din NemKonto. Du behøver derfor ikke længere kontakte os, hvis du får nyt kontonummer eller skifter pengeinstitut.

Din NemKonto er den bankkonto som de offentlige myndigheder benytter når de udbetaler penge til dig. Hvis du er i tvivl om hvilken konto der er din NemKonto, kan du se det på www.nemkonto.dk eller kontakte dit pengeinstitut.

Ønsker du ikke at vi udbetaler til din NemKonto, skal du give os besked om hvilken konto vi i stedet skal udbetale til.

Dagsgebyr for uforsikrede køretøjer

Sker det at forsikringen på din bil ikke bliver betalt, og vi derfor er nødt til at slette den, så er vi forpligtet til at oplyse DFIM om forsikringsophøret. DFIM kan pålægge dig et gebyr for manglende ansvarsforsikring på 250 kr. pr. dag, din bil er uforsikret. De har udpantningsret for gebyret.

Du kan ikke tegne forsikring på et nyt motordrevet køretøj, før du har betalt gebyret til DFIM. Du kan se mere på www.dfim.dk.

Bliv ringet op
Skriv til os