Forhåndsgodkendelse

Hvis du er syg og skal rejse

Hvornår er der brug for en forhåndsgodkendelse?

De fleste forsikringer undtager dækning af skader der er indtruffet før forsikringen træder i kraft. Sådan er det også med rejseforsikringen der undtager dækning for sygdom som er opstået inden afrejse.

Thisted Forsikrings rejseforsikring giver dog mulighed for dækning uanset din helbredssituation. Det kræver dog at sygdommen har været stabil op til rejsen.

Vi betragter en eventuel sygdom som stabil hvis du inden for de sidste to måneder op til afrejse IKKE:

  • har været indlagt på hospital.
  • har gennemgået en operation.
  • har været på skadestue/tilset af vagtlæge.
  • har fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling.
  • er blevet behandlet/tilset af læge eller anden behandler.
  • er blevet indkaldt eller henvist til undersøgelser/behandling eller skrevet op på venteliste.
  • har undladt at opsøge læge, fravalgt behandling eller har en uhelbredelig/alvorlig sygdom.

Hvis de ovenstående punkter ikke stemmer overens med din situation, har du muligvis brug for en medicinsk forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen afgør om du alligevel kan dækkes under normale vilkår under din rejse. Tag testen hos vores samarbejdspartner Falck Global Assistance og se om du har brug for en forhåndsgodkendelse. Du skal tage testen tidligst to måneder før du skal rejse.

Tag testen om forhåndsgodkendelse