fbpx
DMI varsler kraftig regn, skybrud og lokale oversvømmelser. Har du en akut skade, skal du kontakte vagtcentralen på 70244522. Du kan også anmelde skader online via Min side.

Forhåndsgodkendelse

Hvis du er syg og skal rejse, er det afgørende at få vurderet, hvordan dette påvirker din dækning under rejsen. Læse mere her.

Hvornår er der brug for en godkendelse på forhånd?

De fleste forsikringer undtager dækning af skader, der er indtruffet før forsikringen træder i kraft. Sådan er det også med rejseforsikringen, der undtager dækning for sygdom som er opstået inden afrejse.

Thisted Forsikrings rejseforsikring giver dog mulighed for dækning uanset din helbredssituation. Det kræver dog, at sygdommen har været stabil op til rejsen.

Vi betragter en eventuel sygdom som stabil, hvis du inden for de sidste to måneder op til afrejse IKKE:

  • har været indlagt på hospital
  • har gennemgået en operation
  • har været på skadestue/tilset af vagtlæge
  • har fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling
  • er blevet behandlet/tilset af læge eller anden behandler
  • er blevet indkaldt eller henvist til undersøgelser/behandling eller skrevet op på venteliste
  • har undladt at opsøge læge, fravalgt behandling eller har en uhelbredelig/alvorlig sygdom

Hvis de ovenstående punkter ikke stemmer overens med din situation, bør du søge om en medicinsk forhåndsgodkendelse.

Forhåndsgodkendelsen afgør, om du alligevel kan dækkes under normale vilkår under din rejse.

Søg om forhåndsgodkendelse hos vores samarbejdspartner Falck Global Assistance. Du kan tidligst søge om forhåndsgodkendelse to måneder før du skal rejse.

Søg om medicinsk forhåndsgodkendelse

 

Sådan foregår medicinsk forhåndsgodkendelse

Når du søger via linket, vil du blive stillet en række spørgsmål om din sygdom. På baggrund af dine svar sker en af følgende muligheder:

1) Du får automatisk tilsendt en medicinsk forhåndsgodkendelse pr. e-mail.

eller

2) Du får at vide, at der er behov for yderligere vurdering for at afgøre, om du kan blive forhåndsgodkendt. Du får information om, hvad du nu skal gøre for at søge om forhåndsgodkendelse.

Bliv ringet op
Skriv til os