Det handler om dig

"Vi vil lære jer godt at kende" er vores motto. Fordi det er den måde vi arbejder på. Landbrugsforsikringer skal være tilpasset jeres behov og hverdag.

Det hele begynder med en samtale hvor vi spørger ind til virksomheden og jeres behov.

Lokale specialister

Vi forsikrer kunder i Nord-, Midt- og Vestjylland. Vi kender lokalområdet og bruger lokale håndværkere.

Vi kommer til dig

Du skal have den helt rigtige løsning. Derfor er det kundemødet hos dig vigtigt for os.

Forsikring du kan forstå

Forsikring er fuld af svære ord. Vi forklarer det på helt almindeligt dansk. Så er du godt klædt på til at træffe en god beslutning.

Saml dine forsikringer og få overblik

Der findes mange forskellige landbrug. Her får du et overblik over de forsikringer som vi anbefaler.

Få husforsikring her
Landbrugsbygninger

Vi tager højde for, at en landbrugsejendom typisk består af forskelligartede bygninger: Driftsbygninger, siloer, gyllebeholdere, lader og maskinhuse med mere.

Løsøre

I vores løsøreforsikring fastsættes forsikringssummen til værdien af dine dyr, maskiner, afgrøder og så videre.

Transport

Vores transportforsikring er til dig, der foretager transport af dine produkter eller dine dyr fra mark til ejendom, fra ejendom til slagteri med mere.

Landbrugsansvar

Forsikringen omfatter det erstatningsansvar, du kan blive pålagt som ejer samt det ansvar du og dine ansatte kan blive pålagt for jeres handlinger.

Arbejdsskade

Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring der dækker medarbejderne hvis de får en skade på jobbet.

Køretøjer

Vi tilpasser køretøjsforsikringen til din virksomheds behov, blandt andet ud fra køretøjets alder, stand og tekniske indretninger.

Vil du vide mere?

Anbefalede forsikringer

Landbrugsbygninger

 

Vores landbrugsforsikring tager højde for, at en landbrugsejendom typisk består af mange – og meget forskelligartede – bygninger: Driftsbygninger, siloer, gyllebeholdere, lader og maskinhuse med mere. Da landbruget er et gammelt erhverv, tilbyder vi alternativer, når der er tale om bygninger, der ikke anvendes produktionsmæssigt og når bygninger efter en skade ønskes genopført et andet sted eller ønskes genopført til anden anvendelse.

Forsikring af dine landbrugsbygninger kan også indeholde:

 • All-risk forsikring på silo og gylletank

Med all-risk dækning på dine gylletanke og siloer, opnår du dækning for pludselige, uforudsete direkte skader på dine tanke og siloer,- for eksempel påkørsel.

 • Flyttedækning

Med en flyttedækning kan du sikre dig fuld erstatning ved genopførelse af bygningen på hovedejendommen, selv om skaden sker på en anden af dine ejendomme.

 • Forureningsdækning

Sker der en forureningsskade fra dine gylle- og ajlebeholdere eller en anden skade omfattet af forsikringen, kan det medføre store omkostninger at gennemføre de oprydningskrav, der stilles af myndighederne. Du kan forsikre dig mod omkostningerne med vores forureningsdækning inkl. jordskade.

 • Første risiko forsikring og Sumforsikring

Forsikringsformerne ”første risiko forsikring” og ”sumforsikring” gør det muligt at betale præmie i forhold til, at bygningerne kan genopføres tidssvarende til en lavere genopførelsespris – eller til en situation, hvor du fx ønsker at erstatte stalden med en lade.

Landbrugsløsøre

 

Vi tilbyder dig en løsøreforsikring, hvor forsikringssummen fastsættes til værdien af dine dyr, maskiner, afgrøder osv. Derefter giver vi dig muligheden for en garanti imod underforsikring. Det vil sige, at forsikringen kan tegnes som en sumløs forsikring, hvor vi påtager os ansvaret for, at dine forsikringer er ajour imellem besøgene af vores assurandør. Det betyder mindre besvær for dig. Forsikringen dækker brand - herunder el-skade på besætningen, tyveri, vandskade med mere.

Din landbrugsløsøreforsikring kan også indeholde:

 • Edb- og svagstrømsforsikring

Tag stilling til om løsøreforsikringen er nok som forsikring for dit edb-udstyr, -programmer, data og hardware. Vil du have en bedre dækning, så tilbyder vi en edb-og svagstrømsforsikring, som sikrer dig ved de fleste pludselige og uforudsete hændelser.

 • Erstatning for dyrlægebehandling og aflivning

Hvis du har malkekvæg eller andre dyrehold, kender du til gyllegasforgiftning og botulisme. Forsikringen kan udvides til at omfatte erstatning for dyr, der skal behandles af dyrlæge eller aflives som følge heraf.

 • Forsikring for skader ved elsvigt

Hvis du har installeret et alarm-anlæg, kan du tegne dækning for skader på din besætning, opstået som følge af el-svigt.

 • Haglskadeforsikring

Hvis du har markafgrøder, kunne det være relevant at tegne vores haglskadedækning, så du er dækket hvis der sker haglskade på dine afgrøder.

 • Kaskoforsikring for ikke-selvkørende maskiner

Alle dine ikke-selvkørende maskiner - fx. gyllevogne og såmaskiner - er forsikret mod brand-, tyveri- og vandskade som øvrigt løsøre. Derudover kan vi ofte tilbyde at udvide forsikringen med en kaskoforsikring.

Transportforsikring

Vores transportforsikring er til dig, der foretager transport af dine produkter eller dine dyr fra mark til ejendom, fra ejendom til slagteri osv.

Forsikringen dækker den transport, du selv foretager i dine egne køretøjer. Dermed opnår du dækning for eventuelle færdselsskader, der sker undervejs.

 • Transportsikring for dyr og produkter

Vi tilbyder også en transportforsikring for dine produkter / dyr under transport. Forsikringen omfatter skader ved brand og/eller kørselsuheld, der sker undervejs.

Landbrugsansvar

Vores landbrugsansvarsforsikring omfatter det erstatningsansvar, du kan blive pålagt som ejer af din landbrugsvirksomhed, samt det ansvar du og dine ansatte kan blive pålagt for jeres handlinger. En ansvarsforsikring dækker de fleste erstatningskrav, men hjælper også med at friholde dig for uberettigede erstatningskrav. Forsikringen omfatter også det ansvar, du kan blive pålagt, når du færdes på vejene med dine uindregistrerede køretøjer. Der skal dog være tale om lovlig kørsel.

Din landbrugsansvarsforsikring kan også indeholde:

 • Ansvarsforsikring ved lån og leje

Din ansvarsforsikring kan udvides til at dække risikoen for lån og leje af fx din nabos traktor eller vogn.

 • Miljøansvarsforsikring

Du kan tegne miljøansvarsforsikring, som blandt andet omfatter ansvaret for forureningsskader, når du transporterer gødning og sprøjtemidler eller spreder husdyrgødning på egen eller anden ejendom.

 • Produktansvarsforsikring

Produktansvar er det ansvar, du kan blive idømt, når defekte produkter er årsag til skader på personer eller ting. Produktansvarsforsikringen omfatter de skader, der opstår på grund af en defekt ved din virksomheds produkter eller ydelser efter levering. Sælger du fx. en vare, der er skyld i en skade på en person eller ting, og du bliver gjort erstatningsansvarlig, er du sikret med en produktansvarsforsikring. Til produktansvarsforsikringen, kan du tilvælge "Salg af smågrise". Det betyderat hvis du sælger smågrise til opfedning, kan forsikringen udvides med produktansvar, som omfatter skader på køberens besætning, når skaden sker på grund af dine grise.

Arbejdsskadeforsikring

Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på jobbet. Hos Thisted Forsikring tegner vi arbejdsskadeforsikringer hos Forsikringsselskabet Nærsikring A/S i Viborg, som vi også er medejer af. Præmien for arbejdsskadeforsikringen bliver opkrævet af Thisted Forsikring. Hvis du får en skade, skal du kontakte Nærsikring, men du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte din assurandør hos Thisted Forsikring.

 • Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig

Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for alle medarbejdere, uanset om der er tale om medarbejdere til varigt, midlertidigt eller forbigående arbejde her i landet. Det er ikke afgørende om arbejdet er lønnet eller ulønnet. Forsikringen skal også omfatte direktører i ApS og A/S samt anpartshavere og aktionærer, hvis de udfører arbejde for virksomheden. Arbejdsgiver og arbejdsgivers ægtefælle er ikke omfattet af forsikringen i en personlig drevet virksomhed, men her kan tegnes en frivillig forsikring, der dækker efter arbejdsskadelovens regler.

 • Forsikringen omfatter

Forsikringen omfatter alle ansatte og sikrer, at de kan få erstatning ved personskader, der sker på grund af og på arbejdet. Det er Arbejdsskadestyrelsen, der behandler og afgør alle sager om arbejdsskader. Nærsikring udbetaler herefter en evt. erstatningen til medarbejderen.

*Du kan læse om arbejdsskadeforsikringen og finde forskringsbetingelserne på Nærsikrings hjemmeside ”www.naersikring.dk” og om erstatningsreglerne i forbindelse med dødsfald på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Køretøjsforsikring

Køretøjsforsikring
Hos Thisted Forsikring kan du tegne forsikring for de fleste typer af køretøjer. Vi tilpasser forsikringen til din virksomheds behov, blandt andet ud fra køretøjets alder, stand og tekniske indretninger. Virksomhedens køretøjer er ofte mangeartede. Her taler vi om alt fra personbiler og lastbiler, til gravemaskiner, traktorer, høstmaskiner, trucks m.m.

 • Arbejdsmaskiner

Motoransvarsforsikring er lovpligtig, når køretøjet anvendes på områder, hvor Færdselsloven gælder og omfatter det ansvar, som du kan blive pålagt, hvis du fx. påkører personer, andre køretøjer, bygninger m.m.Motoransvarsforsikringen etableres, så snart du registrerer et køretøj. Hvis der er tale om et uregistreret køretøj, skal du selv kontakte selskabet for at få etableret forsikringen.Når uregistrerede arbejdsmaskiner er i brug som arbejdsredskab, er risikoen omfattet af erhvervsansvarsforsikringen. Er køretøjet derimod i brug som trafikmiddel, fx hvis traktoren skal køre fra en mark til en anden mark via en offenlig vej, er en motoransvarsforsikring nødvendig. Kaskodækning kan tegnes for landbrugets arbejdsmaskiner og kan tilpasses efter behov.

 • Bilforsikring.

Det er lovpligtigt at ansvarsforsikre en bil. Med en ansvarsforsikring fra Thisted Forsikring er du dækket, hvis du kommer til at lave skade på andre eller andres ting. Derimod dækker ansvarsforsikringen ikke skader på din egen bil. Ønsker du at forsikre din egen bil, skal du også have en kaskoforsikring. Den dækker de skader, du kommer til at lave på bilen, samt fx. hærværk og tyveri. Derudover indeholder en kaskoforsikring hos Thisted Forsikring:

 1. En redningsforsikring (det røde SOS-kort), der dækker kørsel i udlandet.
 2. En retshjælpsforsikring, der betaler sagsomkostninger ved retssager, du er part i som bilens ejer - også når en anden har været fører af din bil. Der kan til bilforsikringen tegnes tilvalgsdækningerne Glas-/Friskadedækning og Autohjælp.

Kontakt os om forsikringer til dit landbrug

Landbrugsforsikringer

Lad os få en snak om forsikringer til dit landbrug

smilende medarbejder
Kundeservice
Vi sidder klar til at hjælpe
Bliv ringet op
Skriv til os