fbpx

Årsregnskab 2019

19. marts 2020

Thisted Forsikring fortsætter den positive udvikling med et stærkt regnskab og præsenterer et resultat før skat på 46 mio. kr. samt en balanceret vækst på 6 %

Thisted Forsikring A/S opnåede et solidt resultat på 31,3 mio. kr. på den primære drift (forsikringsteknisk resultat) samt et positivt resultat af investeringsvirksomheden på 14,9 mio. kr.

Selskabets langvarige positive udvikling fortsætter med en stigning i bruttopræmieindtægter på 6 % til 389 mio. kr. Væksten er balanceret og tilpasset selskabets strategi om geografisk virkeområde. Således er væksten stort set alene tilgået selskabet i Nord-, Midt- og Vestjylland.

Både det forsikringstekniske resultat og investeringsresultatet for 2019 er bedre end det forventede, og betegnes begge som meget tilfredsstillende.

Langvarig stabil udvikling og ambitiøse vækstmål

Thisted Forsikrings administrerende direktør Dennis René Petersen peger blandt andet på, at selskabets strategiske rejse har medvirket til den gode og stabile udvikling, både hvad angår selskabets vækst, dets indtjening og den deraf følgende konsolidering:

”De seneste mange år har vi omlagt selskabets strategiske virkeområder, således vi i dag har mere end 85 % af vores forretningsgrundlag på vores hjemmebane – nemlig Nord-, Midt- og Vestjylland. Vi er meget stolte over at levere endnu et solidt resultat. Det er faktisk det 10. i træk,” siger Dennis René Petersen.

”Thisted Forsikring har ambitiøse vækstmål; vækstmål, som vi holder fast ved. Tilbage i 2017 satte vi som mål, at vi ville have en omsætning på 500 mio. kr. senest ved udgangen af 2022. Det mål forfølger vi stadig, og det ser ud til, at det er en målsætning, som vi kan indfri, mens vi på samme tid har øje for vækstmål af mere kvalitativ karakter”, slutter Dennis René Petersen.

Fremtidens kompetencer hos Thisted Forsikring

Selskabets positive udvikling giver selvsagt travlhed i organisationen. Det skal vi være glade for. Dennis René Petersen fremhæver i den forbindelse Thisted Forsikrings dedikerede medarbejdere, der alle yder en stor arbejdsindsats.

”Travlheden har ført til nyansættelser, både hvad angår traditionelle forsikringsmæssige jobs, men også i specialiststillinger, der i højere grad skal ruste Thisted Forsikring til at favne fremtidens digitale udfordringer og sikre vores kunder og dermed forretningen de bedste vilkår. Det betyder, at selskabet nu beskæftiger 102 ansatte.”

Dennis René Petersen tilføjer, at ”Thisted Forsikring også har de strategiske øjne rettet mod et kommende generationsskifte flere steder i organisationen, ligesom vi har øget antallet af elevstillinger og ansat 5 nye elever, der påbegynder deres uddannelse til sommer. Vi er glade for og tilfredse med, at vi også på denne måde indgår som en stærk spiller, hvad angår oprettelsen af arbejdspladser i vores nære miljø og er med til at fremtidssikre Thisted Forsikring,” slutter Dennis René Petersen.

Stærk lokal position

I en meget globaliseret verden er vi yderst opmærksomme på at bibeholde vores stærke lokale position uden at gå på kompromis med udsynet.

”Vi oplever, at flere og flere ser værdien i at være kunde hos et kundeejet selskab. Særligt et selskab som Thisted Forsikring, der har lokale rødder og også i videst muligt omfang benytter det lokale erhvervsliv til udbedring af skader hos kunderne. Vi er ligeledes optaget af, at vi aktivt kan støtte lokale tiltag, foreninger og sportsklubber med støtte og sponsorater, der årligt udgør mere end tre millioner kroner, hvor vi er stolte hovedsponsorer flere steder,” siger Dennis René Petersen.

Solidt grundlag

På baggrund af sunde dispositioner står selskabet stærkt rustet til at realisere målsætningerne, samtidig med at der holdes fast i den gode lønsomhed.

Dennis René Petersen peger blandt andet på, at netop Thisted Forsikrings egenkapital giver grobund for stærk optimisme: ”Vores betydelige egenkapital sikrer, at grundlaget for virksomhedens fremtid er bundsolidt. Også i tilfælde af at verden skulle ændre sig, som det sker lige nu med Coronavirus og nedlukning af store dele af samfundet”.

Forventninger til 2020

”Vi ser frem til et 2020, hvor vi trods den nyligt opståede Coronakrise fortsat forventer en lønsom vækst og et solidt forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til investeringsresultatet for 2020 er som følge af Coronakrisen meget vanskeligt og usikkert at forudsige. Ved indgangen til 2020 var forventningerne et positivt investeringsafkast. Som følge af krisen forventes nu et negativt afkast, der kan blive betydeligt,” slutter administrerende direktør Dennis René Petersen.

FAKTA 2019      
Brutto præmieindtægt 389,1 mio. kr.
Forsikringsteknisk resultat    31,3 mio. kr.
Investeringsresultat    14,9 mio. kr.
Samlet overskud (før skat)    46,3 mio. kr.
Egenkapital     379 mio. kr.

 

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør Dennis René Petersen – telefon 23 25 05 05 / drp@thistedforsikring.dk

Bliv ringet op
Skriv til os