fbpx
DMI varsler kraftig regn, skybrud og lokale oversvømmelser. Har du en akut skade, skal du kontakte vagtcentralen på 70244522. Du kan også anmelde skader online via Min side.

Årsregnskab 2020

Thisted Forsikring A/S opnår det bedste resultat i virksomhedens historie og præsenterer et samlet resultat på 74,5 mio. kr. før skat

På den primære drift – forsikringsforretningen – opnår Thisted Forsikring A/S et overskud på 58,2 mio. kr., mens investeringsforretningen viser et positivt resultat på 16,3 mio. kr. Dette giver et samlet resultat på 74,5 mio. kr. før skat. Selskabet skal af dette beløb betale skat på 15,4 mio. kr., hvorefter resultatet for 2020 bliver 59,1 mio. kr. efter skat.

Både det forsikringstekniske- og investeringsresultatet er bedre end forventet og betegnes som meget tilfredsstillende. ”Vi fortsætter den positive udvikling og ser en forøgelse af forretningsomfanget med en stigning i bruttopræmieindtægter på 5,8 %”, siger administrerende direktør Dennis René Petersen, der tilføjer, at ”væksten er balanceret og tilpasset selskabets strategi om vores geografiske virkeområde.” Således er væksten stort set alene tilgået selskabet i Nord-, Midt- og Vestjylland.

Corona og vejrligsrelaterede effekter

Det har været et usædvanligt år. I længere perioder har en stor andel af selskabets medarbejdere med kort varsel skullet arbejde hjemmefra. Undervejs har de samtidig skullet tilegne sig nye kompetencer og har taget nye digitale værktøjer i brug. Uanset tid og sted har medarbejderne ydet en ekstraordinær indsats for at give vores kunder den allerbedste kundeoplevelse og betjening. Det fortjener stor ros og anerkendelse. Det kan vi bestemt være stolte af.

”I 2020 må vi også erkende, at der er malurt i bægeret. Her tænker vi på, hvordan en del øvrige erhverv, mindre virksomheder, foreninger og institutioner har haft et særdeles udfordrende år på grund af de effekter, som coronapandemien har skabt”, siger administrerende direktør Dennis René Petersen.

”Vi konstaterer også, at det rekordgode resultat skal stå i forhold til de langvarige nedlukninger af samfundet, der prægede 2020. Vi så blandt andet en nedgang i anmeldte skader på biler, ligesom tilfælde af indbrud ikke har været på niveau med forrige år”, slutter Dennis René Petersen.

Således anslås de samlede positive effekter af coronapandemien at udgøre et sted mellem 8 – 10 mio. kr.

Dertil var vejret også med os og vores kunder i 2020. Året bød på et begrænset antal vejrligsrelaterede skader, og den positive effekt deraf er i niveauet 4 mio. kr.

Nu hvor vi er kommet igennem de første 3 måneder af 2021, er antallet af skader og erstatningsbeløb tilbage i et normalt leje svarende til niveauet før coronapandemien.

En klar og veldefineret strategi

Covid-19 og vejret forklarer ikke alt. Thisted Forsikring A/S har en klar og veldefineret strategi, der de seneste år har bidraget positivt til yderligere konsolidering i Nord-, Midt-, og Vestjylland.

Den tætte kundekontakt kombineret med nyskabende teknologiske løsninger har skabt en synergi, hvor vores kunder oplever en nærværende forretning, uden at de skal gå på kompromis med de digitale løsninger, der gør forsikringslivet langt lettere. På den måde tilbyder vi det bedste fra to verdener.

Thisted Forsikring A/S er et lokalt forankret forsikringsselskab, og geografisk strækker vores strategiske rejse sig over førnævnte områder. Og udsynet, ambitionerne og ønsket om at gøre en reel forskel for vores kunder såvel lokalt som regionalt spiller en afgørende rolle.

Fortsat kundetilvækst og minimering af omkostningsprocent

Også i 2020 har Thisted Forsikring A/S haft en massiv og sund kundetilvækst. Det gør sig gældende. både hvad angår privat- og erhvervskunder. ”I 2020 glæder vi os over en nettotilgang på 2.000 kunder, uden at vi på nogen måde er gået på kompromis med kvaliteten af den service og de produkter, som vi tilbyder allerede eksisterende kunder”, siger Dennis René Petersen.

Dertil er Thisted Forsikrings omkostningsprocent i løbet af 5 år faldet fra 23,5 % til 21,0 %. Det betyder selvsagt meget, at vi er i stand til at minimere vores driftsomkostninger, i takt med at præmieindtægterne stiger. ”Det er den slags effektivitet, der ikke kommer af sig selv, men opstår som produkt af en forretning, hvor du ser driften efter i sømmene og effektiviserer præcis der, hvor det giver værdi og mening for både kunder og ansatte, siger Dennis René Petersen.”

Et lokalt og regionalt engagement

Som et lokalt selskab har vi øje for, hvad der rører sig i samfundet omkring os, og vi er bevidste om, at lønsomhed, bundlinje og forsikringstekniske resultater ikke kan stå alene.

Det betyder, at Thisted Forsikring A/S engagerer sig i det omgivende samfund, hvad enten det gælder som sponsor for Mors Thy Håndbold, TFC Elite, Skive IK eller den lokale cykelklub i Aalborg.

”Faktisk støtter vi sportsklubber, foreninger mm. med mere end 3 mio. kr. om året” fortæller Dennis René Petersen. Vi uddeler også støttekroner via Danmarks Rygrad, der som en inkorporeret del af Thisted Forsikring A/S hvert eneste år gør en forskel for mange mennesker.

Specielt i år mærkede vi et stort behov for støtte i foreningslivet, hvilket naturligvis skyldtes nedlukningen af samfundet. Vi er glade for, at vi så havde muligheden for at uddele en kvart million kr. i støttekroner.

Ligesom vi er glade for at være en del af projektet ”Thy i Balance”, hvis formål er at yde en ekstra økonomisk indsats for det lokale handelsliv og mindre erhvervsdrivende lokalt i vores region.

Ambitiøse forventninger til 2021

Forventningerne til 2021 er ambitiøse. Dog forventer vi et mere gennemsnitligt forsikringsteknisk resultat på baggrund af samfundets tilbagevenden til en mere normal hverdag. Renten er svagt stigende, hvilket kan have negativ indflydelse på investeringsforretningen. Dennis René Petersen forventer dog en stabil vækst i omegnen af 6 %.

FAKTABOKS 2020
Brutto præmieindtægt 411,7 mio. kr.
Forsikringsteknisk resultat 58,1 mio. kr.
Investeringsresultat 16,3 mio. kr.
Samlet overskud (efter skat) 59,1 mio. kr.
Combined ratio 85,6 %
Omkostningsprocent 21,0 %
Egenkapital 437,3 mio. kr.

 

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør Dennis René Petersen – telefon 23 25 05 05 / drp@thistedforsikring.dk

Bliv ringet op
Skriv til os