fbpx

Årsregnskab 2021

Klar lokal strategi giver resultater

Særdeles tilfredsstillende resultat fra Thisted Forsikring

Årsregnskabet 2021 for Thisted Forsikring viser igen, at det er muligt at drive et lokalt og regionalt forsikringsselskab i sund vækst med styr på både top- og bundlinje.

I 2021 viser den primære drift i Thisted Forsikring A/S et overskud på 59,0 mio. kr., mens investeringsforretningen viser et positivt resultat på 27,1 mio. kr.

Det samlede resultat lander således på 86,1 mio. kr. før skat. Selskabet skal af dette beløb betale skat på 16,7 mio. kr., hvorefter resultatet for 2021 bliver 69,4 mio. kr. efter skat.

Både det forsikringstekniske resultat og investeringsresultatet er bedre end forventet og betegnes som meget tilfredsstillende. ”Vi fortsætter den positive udvikling og ser en forøgelse af forretningsomfanget med en stigning i bruttopræmieindtægter på 6,2 %,” siger administrerende direktør Dennis René Petersen.

Selskabets strategi om at vokse forsvarligt og balanceret med fokus på det lokale og regionale har dermed vist sig at være optimal også i 2021. Nu ser Thisted Forsikring ind i et 2022, der byder på nye udfordringer.

”Vi er naturligvis rigtig glade for de seneste to års rigtig gode resultater. Starten af 2022 har været anderledes. Vi har set nogle store skader i begyndelsen af året. Og som de fleste ved, havde stormen Malik sit centrum i vores kerneområde, hvilket medførte mere end 1.000 anmeldte skader,” fortæller Dennis René Petersen.

Corona

Også 2021 blev et år præget af Covid-19, og pandemien havde igen væsentlig effekt på det at drive forsikringsvirksomhed. Forholdsvis kort efter at samfundet havde åbnet op igen, og vi havde normaliseret vores arbejdsforhold, måtte vi på ny bede en del af vores medarbejdere om på skift at arbejde hjemmefra. Det betød dog også, at vi igen fik bekræftet at vores it-setup er særdeles velkørende. Inden for ganske få timer kan vi således flytte en meget stor andel af medarbejderne til en velfungerende, midlertidig hjemmearbejdsplads uden effektivitetstab.

Velkonsolideret med veldefineret lokal og regional strategi

Efter disponering af årets resultat udgør selskabets egenkapital 506 mio. kr.

”Vi har med udgangen af 2021 afsluttet den seneste strategiperiode, hvor et pejlemærke var at sikre et kapitalgrundlag på 500 mio. kr. Vi har nået et afgørende strategisk mål om at have et solidt kapitalgrundlag, der kan modstå fremtidens udfordringer, og dermed betydeligt styrket vores position i forhold til de høje kapitalkrav, der er gældende for forsikringsselskaber,” siger Dennis René Petersen.

Fortsat kundetilvækst

Selskabet har også i 2021 haft en sund kundetilvækst, både hvad angår privat- og erhvervskunder. I de kommende år vil vi yderligere forstærke vores gode, tætte kundekontakt, også igennem nye, digitale løsninger. På den måde tilbyder vi kunderne det bedste fra to verdener.

Stærkt fokus på lokalt og regionalt engagement

Thisted Forsikring har gennem de seneste mange år fundet det naturligt at være aktiv i de lokalsamfund, vi er en del af. Det er simpelthen en del af vores DNA, og derfor støtter vi aktiviteter inden for sport og kultur på et niveau af 3 mio. kr. årligt. Når vi uddeler støtte og indgår i sponsorater og partnerskaber, ønsker vi at styrke de mange lokale fællesskaber, der tilsammen er med til at forme livet i vores område. Ikke mindst hylder vi de mange frivillige ildsjæle, som Danmarks Rygrad er rig på.

Thisted Forsikring investerer også i at udvikle og styrke erhvervspotentialer i Thy og dermed bosætning og udbud af arbejdspladser. Det sker igennem investeringer i Thy Erhvervsinvest; et lokalt selskab med mere end 25 lokale investorer, der bidrager med finansiering og advisory board i forbindelse med udvikling af nye og eksisterende virksomheder i lokalområdet.

Forventninger til 2022

Forventningerne til 2022 er, at selskabet fortsætter den positive udvikling og vækst i præmieindtægterne i niveauet af 6-7 %. Hvad angår det forsikringstekniske resultat, forventer vi et mere gennemsnitligt forsikringsteknisk resultat i 2022. Denne forventning hviler dels på samfundets tilbagevenden til en mere normal hverdag på bagkant af coronapandemien, dels på det faktum at året blev indledt med flere storskader og et større antal skader forårsaget af stormen Malik. Vi forventer desuden, at de svagt stigende renter og den russiske invasion af Ukraine vil have en negativ indflydelse på kursudviklingen i selskabets investeringsforretning. På baggrund af disse forhold er det vanskeligt at give et nøjagtigt bud på selskabets forventede resultat for 2022.

 

FAKTABOKS 2021
Brutto præmieindtægt 437 mio. kr.
Forsikringsteknisk resultat 59,0 mio. kr.
Investeringsresultat 27,1 mio. kr.
Samlet overskud (efter skat) 69,4 mio. kr.
Combined ratio 86,3
Omkostningsprocent 21,0
Egenkapital  506 mio. kr.

 

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør Dennis René Petersen – telefon 23 25 05 05 / drp@thistedforsikring.dk

Bliv ringet op
Skriv til os