fbpx

Årsregnskab 2022

21. marts 2023

Solidt regnskab fra Thisted Forsikring sikrer ro om forsikringspriserne

Thisted Forsikring er kommet ud af 2022 med et overskud på 4,6 mio. kroner før skat. Selve det at drive forsikringsselskab har bidraget med 57,2 mio. kroner, mens uroen på finansmarkederne har kostet 52,6 mio. kroner på kursreguleringer. Thisted Forsikrings soliditet er helt i top og 2,6 gange højere end kravet fra myndighederne.

Det solide forsikringsresultat er et udtryk for, at vi driver en grundlæggende sund forretning i forhold til det, der er vores DNA, nemlig at drive forsikringsselskab i Nord-, Midt- og Vestjylland. Omkostningsstyring og kundetilgang er med til at sikre et solidt resultat, forklarer adm. direktør Dennis Renè Petersen.

Forsikringsdelen indeholder præmieindtægterne, skadesudgifterne og omkostninger til drift af selskabet. Og så er der investeringsdelen, hvor selskabet investerer de forudbetalte præmier, hensættelser på skader samt selskabets egenkapital. Her investeres således, at der altid er økonomi til, at selskabet kan leve op til de forpligtelser, man påtager sig i forsikringsdelen.

Ukraine og uro sætter spor

Ruslands aggressive invasion af Ukraine, medførte i 2022 markant stigende priser og øget  inflation og deraf stigende renter.

– Udviklingen i renteniveauet og de deraf følgende kursreguleringer betød, at vi fik et negativt afkast på obligationsbeholdningen med 52,6 mio. kr., fortæller Dennis Renè Petersen.

Han forklarer, at tabet er et øjebliksbillede af Thisted Forsikrings investeringer.

– Kigger man på vores obligationsbeholdning, må vi notere os et tab her og nu. Men de penge kommer hjem igen, når obligationerne indløses, afhængigt af obligationernes løbetid, påpeger Dennis Renè Petersen.

Udover uroen på finansmarkederne har to begivenheder også sat deres spor i regnskabet.

– Vi havde en storbrand i starten af 1. kvartal 2022 og samtidig gik stormen Malik i land i vores kerneområde, med flere end 1.100 skader til følge. De to begivenheder kostede efter reassurancedækning os omkring 22 mio. kr., fortæller Dennis Renè Petersen.

Sikrer kunderne ro om priserne

Der er al mulig grund til at kigge lokalt, hvis præmien for familiens forsikringer eller den lokale virksomheds er steget betydeligt de seneste måneder.

– Allerede i efteråret kunne vi aflæse et forventet positivt resultat af forsikringsdriften og besluttede, at vi ikke ville justere præmierne på samme niveau som inflationen udgør. Det er vi i stand til på baggrund af de stærke resultater de senere år. Vi har derfor kun justeret præmierne med 2,51%, hvilket er blandt landets absolut laveste, påpeger Dennis René Petersen.

En anden vigtig faktor er, at det er kunderne, der ejer Thisted Forsikring, og at vi derfor ikke skal aflevere et udbytte til aktionærerne.

–  Vi har i en årrække haft positiv drift på forsikringsdelen, og det har gjort, at vi lige nu har reserver, der er 2,6 gange større end myndighedernes krav. Det giver vores kunder sikkerhed for, at vi ikke justerer præmierne unødigt samtidig med, at vi er robuste til fremtiden, siger adm. direktør Dennis Renè Petersen.

Socialt lokalt ansvar – en vigtig del af DNA’et

Thisted Forsikring tager det lokale sociale ansvar alvorligt ovenpå de stærke økonomiske resultater.

– Derfor har vi fokus på at udvikle og fastholde lokale medarbejdere, samt på at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Vi har konstant 4-5 elever under finansuddannelse. Samtidigt tiltrækker vi unge, der vender hjem til vores område efter endt uddannelse og gerne vil bo og leve her samtidigt med, at de har et spændende og inspirerende arbejde, hvor deres udvikling kan forsætte. Det er vi både stolte af og oprigtigt taknemmelige for, siger Dennis René Petersen.

Vil styrke det lokale sammenhold

Thisted Forsikring er også bevidste om at tage del i det lokale sociale ansvar, som lokalt forsikringsselskab i hele det Nord-, Midt- og Vestjyske. Projektet Danmarks Rygrad, der har til formål at udfordre de fordomme og gængse forestillinger mange har om Nord-, Midt- og Vestjylland, sætter i år fokus på fællesskaber.

– Alt for mange har efter Coronaen skiftet de fysiske fællesskaber ud med de virtuelle fællesskaber hjemme bag skærmen. Det er skidt for sammenhængskraften i vores samfund, men også skidt for os som mennesker. Derfor er fællesskaberne vigtige for os og derfor støtter vi i 2023 projekter, der samler mennesker i fysiske fællesskaber, slutter Dennis Renè Petersen.

 

FAKTABOKS 2022
Brutto præmieindtægt 467 mio. kr.
Forsikringsteknisk resultat 56,8 mio. kr.
Investeringsresultat -52,6 mio. kr.
Samlet overskud (før skat) 4,2 mio. kr.
Combined ratio 88,4 %
Omkostningsprocent 20,6
Egenkapital  510,6 mio. kr.

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør Dennis René Petersen – telefon 23 25 05 05 / drp@thistedforsikring.dk

Bliv ringet op
Skriv til os