fbpx

Generalforsamling i Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring F.M.B.A

 

Thisted den 30. marts 2023

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, i henhold til vedtægternes § 9, til afholdelse

Torsdag den 20. april 2023 kl. 16.30 på Thyparken 16, 7700 Thisted.

Med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år, herunder fremlæggelse og godkendelse af det af bestyrelsen og direktionen underskrevne reviderede årsrapport
 3. Fremlæggelse og godkendelse af lønpolitik for direktion og bestyrelse
 4. Godkendelse af honorar, delegerede, bestyrelse og revisionsudvalg
 5. Valg af formand og næstformand (delegeretforsamling)
 6. Valg af bestyrelsen
 7. Valg af revisor(er)
  Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC/ PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
 8. Indkomne forslag
 9. Vedtægtsændringer
 10. Eventuelt

Mødet forventes afsluttet kl. 18.00, hvorefter der serveres en anretning.

Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal du give besked til selskabets reception senest mandag den 17. april 2023. Det gør du på telefon 96 19 45 00 eller via e-mail på post@thistedforsikring.dk.

På selskabets vegne

Poul Erik Handberg, Formand for delegerede             

Dennis René Petersen, Administrerende direktør

Bilag

Årsrapport Thisted Forsikring FMBA 2021

Lønpolitik

Forslag til vedtægtsændringer

Få vist: Vedtægter, Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a.

 

Bliv ringet op
Skriv til os