fbpx

Thisted Forsikring fortsætter væksten

24. august 2018
  • Resultat før skat 4.5 mio. kr.
  • Flere brandskader end sædvanligt
  • Tilgangen af kunder fortsætter

Med et resultat før skat for 1. halvår 2018 på 4,5 mio. kr. fastholder Thisted Forsikring A/S et positivt resultat trods et større antal brandskader i 1. halvår 2018. Resultatet påvirkes negativt af et betydeligt større antal brandskader end normalt. Samtidig er investeringsresultatet beskedent grundet det fortsat uændrede lave renteniveau.

”Resultatet er mindre end det forventede, men set i lyset af det unormalt høje antal storskader på brandforsikringer, som påvirker resultatet negativt med 11 mio. kr., glædes vi over, at den underliggende skadesforretning stadigvæk er kernesund,” siger administrerende direktør Dennis René Petersen.

”Vi har i de foregående to år haft et lavt antal storskader, så fordi vi i dette halvår får et lidt større antal storskader, der koster på bundlinjen, bekymrer det os ikke. I bund og grund er vores eksistensberettigelse jo, at nogle kunder har skader, og engang imellem er det så et større antal brandskader,” siger Dennis René Petersen.

Solid vækst i præmieindtægterne

Præmieindtægterne i Thisted Forsikring udgør i 1. halvår 2018 177 mio. kr., hvilket er en stigning på 11 % i forhold til samme periode i 2017.

”De seneste års markante kundetilgang fortsætter, og det glæder os naturligvis. Vi fortsætter vores strategi med at have en dyb involvering i lokalsamfundet, og vi fastholder vores fokus på at styrke selskabets kerneforretning, herunder kundeloyaliteten,” siger Dennis René Petersen, som forventer, at kundetilgangen vil fortsætte i 2. halvår 2018, omend i et mindre omfang.

Thisted Forsikring er velkonsolideret

Selskabets egenkapital udgør 331,4 mio. kr., hvilket skal holdes op mod et solvenskapitalkrav på 160,1 mio. kr.

”Vores kapitalgrundlag er solidt. Vi har en overdækning på mere end 170 mio. kr., hvilket svarer til, at vores kapitalgrundlag er mere end to gange større end kravet. Det er meget betryggende og giver os gode muligheder for at fortsætte vores udvikling,” siger administrerende direktør Dennis René Petersen.

 

  1. halvår 2018
  1. halvår 2017
  1. halvår 2016
Bruttopræmie mio.

176.9 mio. kr.

159.3 mio. kr.

150.9 mio. kr.

Resultat før skat

    4.5 mio. kr.

  19.5 mio. kr.

  25.7 mio. kr.

Combined Ratio

97,4

92,0

88,6

Solvens

207 %

210 %

198 %

Regnskaber

Læs Thisted Forsikrings regnskaber

Her kan du se Thisted Forsikrings regnskaber.

Fisker på arbejde på stranden
Bliv ringet op
Skriv til os