fbpx

Tilfredsstillende resultat og flot vækst

13. marts 2019

Et tilfredsstillende resultat på 20 mio. kr. og en flot vækst kendetegnede 2018.

Thisted Forsikring A/S opnåede et solidt resultat på 26,5 mio. kr. på den primære drift (forsikringsteknisk resultat), mens resultatet af investeringsvirksomheden blev et minus på 6,5 mio. kr.

Kundetilgangen fortsætter med en stigning i bruttopræmieindtægter på 10,2% til 367 mio. kr. Væksten er væsentligt over det generelle markedsniveau.

Det forsikringstekniske resultat for 2018 er på niveau med det forventede, dog mindre end det ekstraordinære gode resultat i 2017, og betegnes som værende tilfredsstillende.

Udgiften til skadeserstatninger blev 40 mio. kr. højere end året før på grund af et forholdsvis større antal brandskader end forventet, modsat påvirkes resultatet positivt af et mildt vejr. At selskabet opnår det budgetterede forsikringsteknisk resultat trods brandskaderne fortæller, at den grundlæggende forsikringsportefølje er sund.

Egenkapitalen udgør 343,7 mio. kr. med en forrentning på 4,7% før skat.

Combined ratio udgør 92,6 mod 89,3 i 2017.

Investeringsresultatet er stærkt påvirket af det historisk lave renteniveau og er et øjebliksbillede af de finansiel­le markeders uforudsigelige og negative udvikling.

Selskabets vækst fortsætter på trods af betydelig konkurrence

”Over de seneste fem år har selskabet haft en vækst på 45 procent i præmieindtægterne, pænt fordelt med halvdelen på ”hjemmebanen” i Thy og på Mors og ellers godt fordelt i det område, vi kalder for ”Danmarks Rygrad” – Nord-, Midt- og Vestjylland. Vi mærker tydeligt, at kunderne gerne vil være hos et selskab med lokale rødder og en fokuseret lokal strategi,” udtaler adm. direktør Dennis René Petersen.

”Vi er meget tilfredse. Vi leverer et solidt forsikringsteknisk resultat, på trods af at vi i 2018 fik flere store brandskader end normalt. Kundetilgangen fortsætter støt og roligt, og med en yderligere styrket egenkapital og en solvensoverdækning på 180,9 mio. kr. er grundlaget for virksomhedens fremtid bundsolidt, også i tilfælde af at verden skulle ændre sig,” siger Dennis René Petersen.

Regnskabet stemmer overens med forventningerne til 2018, når man ser bort fra investeringsresultatet, som skal ses i lyset af de aktuelle markedsforhold. Således var forventningen en combined ratio i niveauet 93-94% (realiseret 92,3%), bruttoomkostningsprocent i niveauet 23-24% (realiseret 22,9%) samt et investeringsafkast på 9,0 mio. kr. (realiseret -6,5 mio. kr.)

Stærk lokal position

Selskabet står stærkt rustet til både at tage konkurrencen op og til at skabe gode resultater i det nye år.  Det er dog samtidigt klart, at de meget uforudsigelige og volatile finansielle markeder samt det negative rentemiljø også formodes at påvirke selskabets indtjening i 2019.

Vi ser frem til et 2019, hvor vi atter forventer pæn vækst, et godt resultat og en styrkelse af vores lokale position som følge af stærke produkter, effektive processer og ikke mindst et højt værdiskabende serviceniveau, der tager afsæt i en markant kun­devendt strategi.

I 2019 forventer Thisted Forsikring en vækst i præmieindtægter på 8% forudsat uændrede markedsforhold.

”Vi oplever at flere og flere kan se værdien i at være kunder hos et selskab som har sine rødder lokalt, hvis medarbejdere kender lokalområdet fordi de selv bor her, og som hvert år støtter lokale foreninger og klubber med mere end tre millioner kroner,” siger Dennis René Petersen.

Brutto præmieindtægt 367.3 mio kr.

Forsikringsteknisk resultat 26.5 mio kr.

Investeringsresultat -6.5 mio.

Samlet overskud (før skat) 20 mio kr.

Egenkapital 344 mio. kr.

Kontakt

Administrerende direktør Dennis René Petersen

23 25 05 05 / drp@thistedforsikring.dk

Regnskaber

Læs Thisted Forsikrings regnskaber

Her kan du se Thisted Forsikrings regnskaber, også det seneste regnskab for 2018.

to mænd ser på landbrugsmaskiner
Bliv ringet op
Skriv til os