fbpx

Forsikringssvindel

Svindel går ud over alle vores kunder. Derfor accepterer vi det ikke

Retningslinjer om forsikringssvindel

 

Forsikring handler om gensidig tillid mellem kunden og forsikringsselskabet.

Selve forsikringsaftalen er indgået i fællesskab mellem selskabet og kunden. Som kunde kan du med rette forvente at vi erstatter din skade i henhold til forsikringsaftalen, og at du får den hjælp du er berettiget til.

Vi forventer til gengæld at vores kunder giver os rigtige og tilstrækkelige oplysninger så vi kan behandle og opgøre skaden korrekt.

 

Svindel går ud over alle kunderne

Desværre svindles der i forsikrings- og pensionsbranchen for flere milliarder kroner hvert år. Svindel er når kunden bevidst bryder tilliden med det formål at bedrage forsikringsselskabet for at opnå en erstatning som kunden ikke har ret til ifølge forsikringsaftalen.

Som et gensidig forsikringsselskab er Thisted Forsikring ejet af kunderne. Derfor går forsikringssvindel ikke alene ud over selskabet, men ud over alle kunderne.

Man kan sige at forsikringssvindleren bedrager alle selskabets kunder, og ikke kun selskabet.

 

Vi undersøger svindel

Det betyder at Thisted Forsikring og selskabets kunder har en fælles interesse i at begrænse forsikringssvindel. Derfor undersøger vi sager hvor vi har mistanke om svindel.

 

Vi følger branchens etiske kodeks

I Thisted Forsikring følger vi Kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om forsikringssvindel, som er udarbejdet af vores brancheorganisation Forsikring & Pension og senest opdateret den 3. maj 2016. Kodekset udstikker de retlige og etiske principper for hvordan forsikringsselskaber kan foretage undersøgelser når der er mistanke om svindel.

Kodekset omfatter blandt andet principper om at selskaber der undersøger en sag:

  • sikrer at de regler der følger af dansk ret, nøje overholdes, herunder regler i straffeloven, persondataloven og lov om finansiel virksomhed
  • undersøger objektivt og hensynsfuldt
  • giver en klar og grundig begrundelse hvis erstatningsudbetaling afvises eller løbende udbetaling standses på grund af forsikringssvindel

Kodekset beskriver også hvilke undersøgelsesmetoder der bør anvendes, og hvad kunden/skadelidte skal orienteres om, og hvornår.

 

Thisted Forsikring ønsker at yde vores ærlige kunder en upåklagelig service samtidig med at vi arbejder for at begrænse svindel. Derfor følger vi Kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om forsikringssvindel.

Ved at følge kodekset sikrer vi at vi til enhver tid følger lovgivningen og lever op til gode etiske principper.

Bliv ringet op
Skriv til os